آرشیو برای: "آبان 1398"

  شنبه 4 آبان 1398 22:45, توسط مدیر سایت   , 579 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
قوه مجریه، پس از انتخاب ریاست جمهوری از بدو تشکیل تحت کنترل و نظارت قوه مقننه قرار دارد. طبق اصل 133 قانون اساسی رئیس جمهور، وزرا را تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می کند. پس از معرفی وزرا توسط رئیس جمهور، مجلس با بررسی صلاحیت‌ها و… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:44, توسط مدیر سایت   , 564 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 راننده صرفاً مسئولیت مدنی دارد: الف- خسارت وارده خسارات مالی یا غیر جانی باشد، در این صورت خسارت به هر میزان که باشد هر چند ناشی از تقصیر راننده باشد صرفاً موجب مسئولیت مدنی است. ب- در صورتی که خسارات جانی و جسمانی باشد، ولی راننده فاقد تقصیر کیفری… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:43, توسط مدیر سایت   , 617 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا واعمال سیاستهای کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و درحال تغییر امروزی نیز در این تحول تفکر نقش اساسی داشته است . بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته کوشش می شود تا از سویی به… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:42, توسط مدیر سایت   , 2073 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
فصل دوم: مفاهیم پایه و کلیات 2-1. بررسی نظریه‌های پیرامون موضوع تحقیق………………………………………………………………….. 8 2-1-1. مدل ایبارا-کراوینکلر (Ibarra-Krawinkler)………………………………………………………. 9 2-2. بررسی تحقیق‌های انجام شده……………………………………………………………………………… 15 2-2-1. تاثیرات… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:40, توسط مدیر سایت   , 2780 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
1-4- اهداف تحقیق. 5 1-5 چارچوب نظری (مدل مفهومی تحقیق) 6 1-6- فرضیههای تحقیق. 7 1-7- متغیرهای تحقیق و تعاریف آنها 8 1-7-1- تعاریف مفهومی.. 8 1-7-2- تعاریف عملّیاتی.. 8 1-8- قلمرو تحقیق. 9 1-8-1- قلمرو موضوعی.. 9 1-8-2- قلمرو مکانی.. 9 1-8-3- قلمرو… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:38, توسط مدیر سایت   , 2548 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
فهرست مطالب فصل اول: کلیات 1-1………………………………….. مقدمه 3 1-2……………… تعریف مساله و بیان نکات اصلی 5 1-3……………………….. ضرورت انجام پژوهش 7 1-4……………………………. فرضیات پژوهش 8 1-5………………………… اهداف اصلی پژوهش 8 1-6…………………………. روش انجام پژوهش 8 فصل دوم: مبانی و پیشینه… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:36, توسط مدیر سایت   , 289 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
عنوان: مدلسازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:36, توسط مدیر سایت   , 1316 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده: سازمان جهانی بهداشت در جهت پیشگیری اولیه از آسیب های روانی در جهان، مهارت های ده گانه ای را تدوین… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:34, توسط مدیر سایت   , 389 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
2-2-3 انواع مدل های هزینه کیفیت:.. 17 2-2-4 سیستم هزینه کیفیت:.. 32 2-2-5 حجم هزینه‌های کیفیت:.. 33 2-2-6 روش ارائه مدل و استقرار هزینه کیفیت:.. 38 2-2-7 اهداف و مزایای استقرار مدل هزینه کیفیت:.. 412-2-8 هزینه کیفیت در استانداردها:.. 45 2-2-9… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:33, توسط مدیر سایت   , 585 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
اسلامی نسب (1373)، معتقد است که اُمیدواری بر کیفیت روابط با دیگران تأثیر می گذارد؛ به طوریکه افراد نااُمید به ندرت می توانند با دیگران ارتباط رضایت بخشی برقرار کنند؛ پس همواره احساس تنهایی کردهو در انتظار شکست به سر می برند و وقایع کوچک را بسیار بد… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:32, توسط مدیر سایت   , 129 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
1-2 بیان مسئله. 5 1-3 سوابق تحقیق.. 5 1-4 فرضیه های تحقیق.. 6 1-5 اهداف تحقیق.. 6 1-6 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 6 1-7 روش انجام تحقیق.. 6 فصل دوم: درباره موسیقی 2-1 درآمد. 8 2-2 تاریخچه. 8 2-2-1 دوره ی هخامنشی.. 9 2-2-2 دوره ساسانی.. 12 2-2-3 دوره… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:31, توسط مدیر سایت   , 359 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 دانش همگی بر این باورند که این اطلاعات است و نه دانش. اگرچه خط و مرز بین دانش و اطلاعات روشن نیست، لیکن چند ویژگی وجود دارد که این دو را از هم جدا می کند. سطح ظرافت: اطلاعات غالباً به موقعیتها، شرایط، فرآیندها و یا هدفهای خاص اشاره دارد. در این صورت در… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:30, توسط مدیر سایت   , 2551 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
عنوان                                            صفحه فصل 1-  مقدمه 1 1-1-     پیشگفتار 1 1-2- تاریخچه‌ی روش‌های تشخیص و پیش‌بینی عیب 9 1-2-1-   تاریخچه‌ی مطالعات روش‌های برپایه‌ی مدل 10 1-2-1-1-  تاریخچه‌ی مطالعات روش‌های عیب‌یابی با مدل کمی 10… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:29, توسط مدیر سایت   , 524 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:28, توسط مدیر سایت   , 2419 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده‌های غیر تنبیه کننده رابطه وجود ندارد، بین منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری فرزندان در خانواده‌های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده رابطه وجود دارد، بین منبع کنترل بیرونی والدین و پرخاشگری فرزندان در… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:27, توسط مدیر سایت   , 2821 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
دهندی موثر بودن درمان شناختی رفتاری در سطح معناداری، p<0/05، بر کاهش افسردگی(F=17/21) و افزایش سلامت روان(F=11/08) ، کاهش نشانه های جسمانی(F=26/39) و افزایش کارکرد اجتماعی(F=32/22) در پس آزمون به صورت معنی دار می باشد. اما در دوره پیگیری T بدست آمده… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:25, توسط مدیر سایت   , 303 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی “M.Sc” پایان نامه… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:24, توسط مدیر سایت   , 830 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
دهه عمر جمهوری اسلامی ایران همواره با مسائل فرهنگی و اجتماعی دیگری گره خورده و مورد سؤال واقع شده است. علاوه بر آن یکی از مبادی ورود و مداخله دولت‌ها از گذشته در زمینه نحوه پوشش افراد جامعه بوده است و نقش برنامه‌ها و سیاست‌های حاکمیت در این زمینه… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:23, توسط مدیر سایت   , 153 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
فقیهان شیعی و اهل سنت احکام را مبتنی بر وجود مصالح و مفاسد عامی می‌دانند که به مثابه مقتضی، انشاء، فعلیت و تنجز حکم را ایجاب می‌کند. بدین ترتیب نفی مقتضی به نفی حکم و ابطال گزاره فقهی می‌انجامد مرحوم آخوند به تبیین تأثیر بنیادین هر یک از این مراحل در… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:22, توسط مدیر سایت   , 1136 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
در آن صورت صورت شبدیز و مردی که بر آن سوار است در سنگ ساخته اندو این سوار کلاهخودی بر سر و زرهی بر تن د ارد، و زره را حجار بقدری خوب ساخته است که گوئی زره واقعی و متحرک است. تصویر سوار متعلق به پرویز و اسبش شبدیز است که در تمام روی زمین هیچ مانند و… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:21, توسط مدیر سایت   , 317 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 مناسبی دسته‌بندی می‌شوند. این دانش به­سرعت و از راه‌های مختلف بین آن‌هایی که در سازمان به آن نیاز دارند قابل توزیع است. دانش مناسب و صحیح نزد افراد یا سیستم مناسب و در زمان مناسب قرار می‌گیرد(نوروزیان، 1384). در ادامه، به برخی از وی‍ژگی‌های متمایز دانش… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:20, توسط مدیر سایت   , 1178 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
1-2 پیشینه پژوهش…………………………………………………. ……………………………………………………………………….. 8 1-3 حدود پژوهش………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………9 1-4 سؤال اصلی پژوهش…………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..9 1-5 سؤالات فرعی… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:18, توسط مدیر سایت   , 46 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
بسته به دست می آید، با تغییرات نسبت ضرایب وزنی محاسبه شده و با مقایسه نتایج به دست آمده با تغییرات PSM به ازای تغییرات نسبت ضرایب وزنی عدم کارایی معیار PSM با تغییرات ضرایب وزن در کنترل کننده LQR به خوبی نشان داده شده است. مقدمه بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:17, توسط مدیر سایت   , 567 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
کم نظریاتی در راستای احترام به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی شروع به رشد کرد. همین حرکات، جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع بین المللی و تصویب اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 22:16, توسط مدیر سایت   , 340 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 گیرانه می­باشد. اخیراً در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفری­اند. در این گفتار برجسته­ترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 21:56, توسط مدیر سایت   , 1585 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) عنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-2 بیان… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 21:54, توسط مدیر سایت   , 126 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار سمینار کارشناسی ارشد عنوان : برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 21:53, توسط مدیر سایت   , 22 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
نیروی شناوری در جا به جایی آزاد را کاهش می دهند. به علاوه توسعه دما در اثر تشعشع شتاب پیدا می کند . مقدمه بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 21:52, توسط مدیر سایت   , 826 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
چكیده   این پایان‌نامه با هدف بررسی وجود پیام های پنهان و آشكار در محتوای انیمیشن های والت دیزنی از منظر مغایرت با آموزه های فرهنگی-دینی جامعه ما نگارش شده است. شركت والت دیزنی را می توان معتبرترین و قدیمی ترین كمپانی هالیوود دانست كه ویژه كودكان تا… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 21:51, توسط مدیر سایت   , 1312 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..23 1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….23 1-10- تعریف عملیاتی واژه­ها…………………………………………………………………………………………………………..23 1-10-1- اندازه… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 21:50, توسط مدیر سایت   , 1149 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
1-4 مراحل انجام تحقیق…………………………… 4 1-5 ساختار پایان نامه………………………….. 5 فصل دوم: ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین 2-1 داده کاوی و یادگیری ماشین………………………….. 7 2-2 ابزارها و تکنیک های داده کاوی…………………………… 8 2-3 روشهای داده کاوی…………………………… 9 2-3-1 روشهای توصیف… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 21:49, توسط مدیر سایت   , 2564 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
دکتر مجید برزگر   زمسـتان 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 21:47, توسط مدیر سایت   , 2128 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
چکیده ……………………………….. 1 مقدمه…………………………………2 فصل اول : كیفرها – حقوق ثبت مبحث اول: كیفرها در حقوق كیفری………………..5 گفتار اول: ارتباط حقوق كیفری با سایر رشته های حقوقی…. 7 گفتار دوم: جرم……………………… 8 گفتار سوم: كیفر و انواع آن…….10 1) مجازات های بدنی……………11 2)… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 21:46, توسط مدیر سایت   , 2924 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
  استاد مشاور: دکتر سیدمحمدرضا خوشرو      زمستان 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 19:03, توسط مدیر سایت   , 1990 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
بودن «عین تعهد» است؛ در تقسیم سنتی که مورد معامله منحصراً و الزاماً در یکی از اقسام سه‎گانه، تعیّن و تشخّص می‎یابد، اولین و طبیعی‎ترین راه حمایت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر این اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زمانی… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 19:01, توسط مدیر سایت   , 343 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
الف -استراتژی سطح شرکت   ب- استراتژی‌ سطح بازرگانی ج-استراتژی سطح‌ وظیفه‌ای الف- استراتژی سطح شرکت استراتژی سطح شرکت بالاتری سطح‌ برنامه‌ریزی استراتژیک را در شرکت‌ اشغال کرده است. این استراتژی دارای‌ افق زمانی بلندمدت بوده و بر کل‌ سازمان احاطه دارد.… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:59, توسط مدیر سایت   , 2067 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
تحقیق پیش رو به آن دلیل نگاشته شده است که خواننده بتواند پس از مطالعه کامل آن آگاهی نسبتاً جامع و کاملی از عوامل موثر بر مسئله پوشش زنان در جامعه امروز ایران بدست آورد. این تحقیق با این پیش فرض انجام شده است که پوشش زنان ایرانی تا حد زیادی از آیین‌های… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:58, توسط مدیر سایت   , 1164 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب: چكیده……………………………………………………………………………… 1 فصل اول: مقدمه و بیان مسئله 1-1-… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:57, توسط مدیر سایت   , 467 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 کالا یا خدمت خریداری شده، می پردازد. مطالعه رفتار مصرف کننده همچنین شامل تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری خرید و استفاده از محصول نیز میباشد. امروزه کمتر سازمانی است که به نحوه ارائه کالا و خدمات مطابق میل مصرف کنندگان اهمیت ندهد، زیرا… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:56, توسط مدیر سایت   , 606 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
قاعده نفی ضرر یا قاعده لاضرر از مهم‌ترین قواعد فقه اسلامی و از مبانی مهم مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است. البته فقها علاوه بر بحث ضمان، از این قاعده در زمینه‌های دیگری از جمله عبادات نیز بهره جسته‌اند. مبنای بسیاری از خیارات مثل خیار غبن و عیب و همچنین… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:55, توسط مدیر سایت   , 501 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 دارند. به عنوان مثال، داده از هر نوع زمینه ای مستقل است منتها اگر داده در یک زمینه قرار گیرد، ما کم و بیش می­فهمیم رابطه­ای بین آنها وجود دارد که اطلاعات را تشکیل می­دهد. یک مفهوم مهمی که اینجا وجود دارد اینست که دانش شامل تشخیص یا فهم الگو ها است و… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:54, توسط مدیر سایت   , 689 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 آنچه در این بند مطرح شده است مشخصاً در خصوص عدم رعایت مهلت و مواعد ابلاغ در انتخاب و تشکیل داوری است. بنابراین این بند به رعایت تشریفات مقرر در دادرسی اشاره می کند؛ رعایت تشریفات مقرر در دادرسی را «due process» می نامند. مشابه این بند در مورد ابلاغ… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:53, توسط مدیر سایت   , 1477 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
  Title                                                                                                                     Page 1 Abstract……………………………………………………………………………..… 3 Chapter 1: Introduction…………………………………………………………………… 3 1.0.… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:51, توسط مدیر سایت   , 469 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست؛ بنابراین، با توجه به ملاحظات اقتصادی و بازرگانی، قانونگذار قانون خاصی در زمینه‌ی رهن بازرگانی و از جمله‌ی آن، رهن دریایی پیش‌بینی کرده است که به دلایل ضرورت تفکیک… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:50, توسط مدیر سایت   , 1688 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب  عنوان             صفحه چکیده 1 مقدمه  2 فصل اول  4 کلیات تحقیق  4 1- کلیات تحقیق  5 1-1-… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:49, توسط مدیر سایت   , 107 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی سمیناربرای دریافت… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:48, توسط مدیر سایت   , 166 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
رمزنگاری دانش تغییر متن پیام به کمک یک کلید رمزنگاری و یک الگوریتم رمزنگاری است. به طوری که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است قادر به استخراج متن اصلی از متن رمزشده باشد و شخصی که از یکی یا هردو آن ها اطلاعی ندارد، نتواند به محتوای پیام دسترسی… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:47, توسط مدیر سایت   , 948 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
فهرست مطالب   عنوان             صفحه چكیده 1 مقدمه 2 فصل اول: کلیات 1- كلیات 5 1-1- طرح تحقیق 5 1-1-1- بیان مسأله 5 1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 8 1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 8 1-1-4- اهداف تحقیق 8 1-1-5- سوابق تحقیق 8 1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 9 1-1-7- روش تحقیق 9… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:46, توسط مدیر سایت   , 262 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
عنوان: شبیه سازی سینتیکی تولید متانول از گاز سنتز برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:45, توسط مدیر سایت   , 4150 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب: فهرست جداول-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:44, توسط مدیر سایت   , 290 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
جرج جاکبز، مشیل پور ولاوان این (2011) در ترتیب بندی کلاس درس برای یادگیری مشارکتی بیان می‏دارند که جهت سازماندهی کلاس درس یا مشارکت موثر، جنبه‏هایی نیاز است که مورد ملاحظه قرار گیرند. دانش‏آموزان نیاز به نشستن نزدیک به هم دارند و امر سهیم شدن در مواد… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:43, توسط مدیر سایت   , 707 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
ج)کمیسیون اروپایی.. 37 چ) شورای اروپا 39 گفتار دوم :مطالعه تطبیقی موازین ناظر بر محتوای برنامه های تلویزیونی در برخی کشورها 41 الف)آلمان. 41 ب)انگلستان. 43 ب) آمریکا 47 بخش دوم: حقوق ناظر بر حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک در ایران و آسیب شناسی… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:42, توسط مدیر سایت   , 1630 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:40, توسط مدیر سایت   , 270 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده شکست حرارتی هیدروکربنها یکی از فرایندهای مهم در صنعت پتروشیمی می… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:39, توسط مدیر سایت   , 136 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
سرقت، خیانت در امانت و سایر جرائمی که موضوع آنها را مال تشکیل می­دهد میزان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده شده است تأثیری از لحاظ حقوق ایران برخلاف حقوق امریکا در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد و فقط در میزان مجازات وی مؤثر می باشد. شرط چهارم: این… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:38, توسط مدیر سایت   , 472 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 تداعی های ذهنی که مصرف کنندگان در ذهن خود از برند می‎‎سازند  شکل می‎‎گیرد.( سوری و لینگ[1]، 2013، ص128). طبق طبقه بندی های مرتبط به تداعی، همخوانی برند، تداعی های محصول و تداعی های سازمانی دو دسته از پر ارجاع ترین طبقات تداعی برند محسوب می‎‎شوند.… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:37, توسط مدیر سایت   , 786 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC. شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران شناسایی اینتگرونهای کلاس 1 و 2 در… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:36, توسط مدیر سایت   , 3001 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:35, توسط مدیر سایت   , 1255 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
فهرست مطالب عناوین صفحه چکیده 1 فصل اول : مقدمه 1-1- مقدمه. 4 -2-1شلیل.. 5 -1-2-1تاریخچه شلیل.. 5 1-2-2- مناطق مناسب کشت و پرورش هلوو شلیل در دنیا و ایران. 6 1-2-3- مشخصات گیاهشناسی شلیل.. 7 -4-2-1سطح زیر کشت هلو و شلیل در ایران. 8 -5-2-1استان هایی که… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:34, توسط مدیر سایت   , 185 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – پلیمر عنوان : بررسی تغییر خواص… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:33, توسط مدیر سایت   , 1875 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
کلمات کلیدی : اجرای عین تعهدات تعهدات، عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)،فورس ماژور،هاردشیپ،الزام به اجرای تعهد   فهرست مطالب عنوان                                                                                                صفحه فصل اول : کلیات… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:29, توسط مدیر سایت   , 1916 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
94/15±15/43،ضریب هوشی =17/7±38/61، سن عقلی= سال22/1±16/7، حدودعقب ماندگی= سال 52/1 ±03/5) وگروه کنترل نیز 13 نفر را شامل می شود (سن=سال88/1±06/14، قد= cm 75/10±92/148، وزن= kg07/11±48/46، ضریب هوشی =03/5±30/61، سن عقلی= سال 07/1 ±18/7 ، حدود عقب ماندگی=… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:28, توسط مدیر سایت   , 71 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
است. c) متوسط تأخیر کشف در بسیاری حالات برای محدود کردن آسیب خیلی طولانی است. برای فائق آمدن بر این محدودیت ها ، یک چشم انداز وسیع تری پیشنهاد شده است که می گوید علاوه بر کشف حملات ،اقدام متقابل برای این حملات موفق باید زودتر برنامه ریزی و مستقر شود. در… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:27, توسط مدیر سایت   , 477 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 قدرت را با کارکنان در همه سطوح سازمان تقسیم می نماید . توانمندسازی روانشناختی تمرکز بر این دارد که کارکنان کارشان را چگونه تجربه می نمایند. این دیدگاه به توانمندسازی به عنوان باورهای فردی کارکنان درباره نقش شان در رابطه با سازمان اشاره دارد… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:26, توسط مدیر سایت   , 1162 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
سال تحصیلی 1390 – 1391   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:25, توسط مدیر سایت   , 1689 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
1-2- ساختار پایان‌نامه………………………. 4 فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق مقدمه………………………. 7 2-1- اهمیت الگوریتم‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها……………………… 7 2-2- برخی از انواع پایگاه داده‌ها……………………… 8 2-3- انواع روش‌های پیاده‌سازی و مدل‌سازی الگوریتم‌های کنترل… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:24, توسط مدیر سایت   , 364 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 دستگاه­های بدن آن­ها دچار حساسیت دائمی می­گردد و این افراد در طول زندگی در برابر استرس­های خفیف واکنش‌های شدیدی نشان می‌دهند (پینل؛ 1392). «مطالعات میدانی حاکی است که حتی دوره­های گذرای محرومیت کودک از مادر می­تواند سبب تغییر پاسخ­های بعدی وی نسبت به… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:23, توسط مدیر سایت   , 846 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
فصل اول: مقدمه و کلیات 1-1- اهمیت محصولات کشاورزی در تأمین سلامتی انسان………………………………………………………………………….. 1 1-2-  منشا و تاریخچه انگور………………………………………………………………………………………………… 1 1-3- مشخصات گیاه شناسی انگور…………………………………………………………………………………………………… 2 1-4- رقم ریش… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:22, توسط مدیر سایت   , 1230 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی گردشگری، انگیزه­­ها و عوامل مرتبط با آن در شهر قصرشیرین است. تئوری محوری آن بر اساس تئوری­های چاک. وای. گی، لس لامزدن، وبلن و پیرس تنظیم شده­است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای ساکن در قصرشیرین که به داخل و خارج کشور… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:20, توسط مدیر سایت   , 250 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
مصوب سال 1338 می باشد؛ این قانون با پیش بینی تاسیس سازمانی با عنوان سازمان جنگلبانی ایران کار مراقبت و حفاظت از جنگل ها و مراتع را برعهده آن قرار می دهد از نکات جالب توجه در این قانون توجه به اصول فنی وعلمی در بهره برداری از جنگل ها و مراتع است. قانون… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:19, توسط مدیر سایت   , 159 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
3.مزاج هیجانی کودک( مجموعه ویژگی های خلقی کودک که ذاتی هستند و متمایز کننده شخصیت اولیه کودک می باشد).   در ادامه بطور مختصر هر یک از این سه عامل را توضیح می دهیم.           1-1-4-2. نیازهای هیجانی اساسی   یانگ(1999به نقل از تیم، 2010) بیان کرد دلبستگی… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:18, توسط مدیر سایت   , 2384 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
طبیعی و انسانی توسعه پایدار امكان پذیر نیست. تامین مالی زنان، نقش بسیار موثری در آگاهی، احساس عزت و كرامت انسانی، احساس هویت، پویایی، تحرك، شادی و احساس مسئولیت فردی و جمعی، احساس برابری با مردان، رونق اقتصادی خانواده و جامعه، سرمایه
گذاری اشتغال،… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:17, توسط مدیر سایت   , 690 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
مهم ترین مبنایی که می‌توان برای آزادی اطلاعات ذکر نمود، مبنای مربوط به«قرارداد اجتماعی» است. مفهوم«قرارداد اجتماعی» صرف نظر از برداشتهای گوناگون از آن، بر یک فرضیه یا شرط اولیه و واحد استوار است: خواست و اراده انسانها جهت پایان بخشیدن به ناامنی و… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:16, توسط مدیر سایت   , 355 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای دریافت… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:15, توسط مدیر سایت   , 747 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 در حال توسعه به دلیل دفع نامناسب این زباله ها و فاضلاب موجب گردید تا مشکلات محیط زیستی روز به روز افزایش یابد. برنامه محیط زیست ملل متحد رهنمون ها و اصول مدیریت محیط زیستی زباله های خطرناک قاهره موسوم به رهنمون های 1972 قاهره را توسعه داد. این رهنمون… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:14, توسط مدیر سایت   , 468 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 لباس وی شود. 2- فعل منفی: منظور آن است که فرد با ترک فعل سبب ورورد خسارت می شود. بعنوان مثال مادری برخلاف تکلیف قانونی حضانت از نگهداری کودک از سرما و گرما و تغذیه ی او خودداری می کند و در اثر این ترک فعل، سبب تلف کودک می شود. یا فرد نظامی که وظیفه ی… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:13, توسط مدیر سایت   , 88 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
بروسلوز یا بچه اندازی واگیر دام که از مهم­ترین و سمج ترین بیماری­های مشترک (زئونوز) با گسترش جهانی و طیف وسیع میزبانی است(5، 8، 15، 22، 26، 35، ) بروسلوز در انسان به اسامی تب مالت، تب مدیترانه­ای، تب جبل الطارق، بیماری هزار چهره، تب مواج، بیماری… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:12, توسط مدیر سایت   , 777 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
مرداد 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:11, توسط مدیر سایت   , 651 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
 را برای فرزندخوانده فراهم کنند، هرچند که این قانون جدید باز هم نواقص و کمبود هایی دارد ولی نسبت به قدیم اصلاحاتی صورت گرفته است و البته  با این وجود باز هم  منتقدانی در عرصه های مختلف دارد . قانون فرزند خواندگی از قانون کلان حمایت از کودکان بدون سرپرست… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:10, توسط مدیر سایت   , 207 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
سعادتمند نمی کند; «وَ أَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْاْ مَکاَنَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ یَقْدِرُ  لَوْ لَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا  وَیْکَأَنَّهُ لَا یُفْلِحُ… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:09, توسط مدیر سایت   , 384 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
در این تحقیق، محقق در صدد است تاثیر شیوه های مختلف تعیین تكلیف شب را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بسنجد. تكلیف شب از متغیرهای درونی مدرسه است كه در صورت تجدید نظر كلی و در شرایط فعلی آن شاید بتواند بسیاری از اهدافی را كه بر آن مترتب است، مانند… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:08, توسط مدیر سایت   , 1240 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
ادبیات تحقیق. 3 مقدمه. 3 مبانی نظری. 3 عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع. 3 عوامل خدماتی. 3 عوامل مالی. 3 عوامل ارتباطی و انسانی. 3 عوامل و شرایط فیزیکی. 3 عوامل وابستگی سازمانی. 3 مؤلفه‌های تأثیر گذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین   3 مولفه… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:06, توسط مدیر سایت   , 1317 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
2-1-2 تاریخچه ی اینترنت در ایران. 11 2-3 تبلیغات اینترنتی.. 12 2-3-1 تاریخچه تبلیغات اینترنتی.. 13 2-3-2 ابعاد مختلف تبلیغات اینترنتی (گائو و دیگران 2002) 16 2-3-3 مزایای تبلیغات اینترنتی.. 27 2-3-4 تعریف رفتار مصرف‌کننده 31 2-3-5نکات کلیدی رفتار مصرف… بیشتر »
  شنبه 4 آبان 1398 18:05, توسط مدیر سایت   , 1461 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل نخست: کلیّات تحقیق… بیشتر »
آبان 1398
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

جستجو

 
خبرگزاری کوثرنیوز