1-6-3-5-نظریات مختلط.. 18
1-6-3-6-نظریه تضمین حق.. 20
1-7-مسئولیت در حقوق تجارت… 21
1-7-1-مسئولیت نامحدود. 22
1-7-1-1-شرکت تضامنی.. 22
1-7-1-2-شرکت نسبی.. 23
1-7-1-3-شرکتهای مختلط.. 23
1-7-2-شرکت های دارای مسئولیت محدود. 24
1-7-2-1-شرکت سهامی.. 24
1-7-2-2-شرکت با مسئولیت محدود. 28
فصل دوم: مفهوم و مبنای مسئولیت محدود
مقدمه. 31
2-1-شخصیت حقوقی مبنای مسئولیت محدود. 32
2-1-1-کلیات در ارتباط با شخصیت حقوقی.. 32
2-1-2-تعاریف مختلف حقوقدانان از شخصیت حقوقی.. 33
2-1-3-حقوق و وظایف شخص حقوقی.. 34
2-1-3-1-استقلال اموال. 34
2-1-3-2-استقلال در اداره اموال. 35
2-1-3-3-مسئولیت حقوقی.. 35
2-1-3-4-مسئولیت جزایی.. 35
2-1-3-5-حق اقامه دعوی.. 37
2-1-3-6-اقامتگاه و تابعیت… 37
2-1-4-شخصیت حقوقی شرکت های تجاری.. 38
2-2-مبانی حقوقی شخصیت حقوقی شرکت… 40
2-2-1-نظریه واقعی بودن شخص حقوقی.. 40
2-2-2-نظریه فرضی یا اعتباری بودن شخصیت حقوقی.. 42
2-2-3-نظریه دارایی اختصاصی.. 43
2-3-ماهیت شخصیت حقوقی شرکت های تجاری.. 44
2-4-شخصیت حقوقی شرکت درشرف تأسیس… 45
2-5-شخصیت حقوقی در فقه. 47
2-5-1-بیت المال. 49
2-5-2-وقف… 51
2-5-3-ترکه متوفای مدیون. 53
2-6-مفهوم مسئولیت محدود. 54
2-7-مطالعه تطبیقی مسئولیت محدود. 62
2-7-1-مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 62
2-7-2-انواع شرکت های برخوردار از مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 65
2-7-2-1-شرکت های با مسئولیت محدود به سهام خاص…. 65
2-7-2-2-شرکت با مسئولیت محدود به سهام عام. 66
2-7-2-3-شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت… 67
2-7-2-4-مشارکت با مسئولیت محدود. 68
2-7-2-5-مشارکت محدود. 69
2-7-3-مسئولیت محدود در فقه. 70
2-7-3-1-برده عبدالماذون. 72
فصل سوم: سرمایه شرکت حد مسئولیت محدود
مقدمه. 75
3-1-کارکرد های سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. 76
3-1-1-سرمایه شریک در شرکت، ملاک و میزان محدودیت مسئولیت… 76
3-1-2-تشخیص زمان تشکیل شرکت و شروع مسئولیت محدود شرکاء. 76
3-1-3-احتساب حدنصاب رسمیت و اکثریت اخذ رأی در مجامع عمومی.. 78
3-1-3-1-مجمع عمومی موسس… 79
3-1-3-2-مجمع عمومی عادی(سالیانه) 80
3-1-3-3-مجمع عمومی فوق العاده 81
3-1-4-حق دارندگان نسبت معینی از سرمایه برای اقامه دعوا علیه هیأت مدیره تضمینی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت در برابر هیأت مدیره 83
3-1-5-حق دعوت مجمع عمومی توسط دارندگان حداقل یک پنجم سرمایه شرکت امکانی قانونی برای مداخله و تأثیر گذاری سهامداران اقلیت بر روند تصمیم گیری در شرکت… 84
3-2-تأمین سرمایه در آغاز تشکیل شرکت های دارای مسئولیت محدود. 85
3-2-1-تأمین سرمایه در شرکت سهامی عام. 86
3-2-2-تأمین سرمایه در شرکت سهامی خاص…. 87
3-2-3-تأمین سرمایه در شرکت با   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید مسئولیت محدود اصطلاحی.. 88
3-2-3-1-معرفی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود. 88
3-2-3-2-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود. 89
3-3-ترکیب سرمایه در شرکت های تجاری.. 90
3-3-1-آورده نقدی.. 91
3-3-2-آورده غیر نقدی.. 92
3-3-2-1-عین.. 92
3-3-2-2-منفعت… 93
3-3-2-3-نیروی کار. 96
3-3-2-4-اعتبار یا نفوذ اجتماعی و شهرت تجارتی.. 97
3-3-2-5-آورده طلب… 98
3-3-3-آورده غیر نقد حق انحصاری موسسین.. 100
3-3-4-تشریفات تقویم و تصویب آورده غیر نقد. 100
3-4-تأمین سرمایه مورد نیاز پس از تشکیل شرکت… 102
3-4-1-صدور سهام جدید. 103
3-4-2-بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود. 104
3-5-اجزای سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. 104
3-5-1-سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود. 105
3-5-2-سهام در شرکت های سهامی.. 106
3-5-2-1-تعریف سهم. 106
3-5-2-2-ماهیت حقوقی سهام و امکان نقل و انتقال آن. 106
3-6-تغییرات در سرمایه شرکت… 112
3-6-1-افزایش سرمایه: افزایش مسئولیت شرکاء و وثیقه طلبکاران. 113
3-6-1-1-روش های افزایش سرمایه. 115
3-6-2-کاهش سرمایه: کاهش مسئولیت شرکاء و کاهش وثیقه طلبکاران. 117
3-6-2-1-کاهش اجباری سرمایه. 118
3-6-2-2-کاهش اختیاری سرمایه. 120
فصل چهارم رجوع از اصل مسئولیت محدود
مقدمه: 123
4-1-مفهوم رجوع از مسئولیت محدود. 123
4-2-معرفی نظریه نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت… 125
4-3-معیار های کلّی.. 126
4-4-معیار های جزئی تر. 127
4-4-1-معیار کنترل کامل یا استفاده ابزاری.. 127
4-4-2-معیار صوری بودن شرکت… 128
4-4-3-معیار تجارت متقلّبانه یا خطاکارانه. 129
4-4-4-معیار عدم تأمین سرمایه کافی.. 131
4-4-5-معیار عدم رعایت تشریفات شرکت… 134


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

سایت مرجع دانلود پایان نامه های فارسی
 
تربیت بدنی
جغرافیا
حقوق
رشته مدیریت
روانشناسی و علوم تربیتی
زیست شناسی
شیمی
صنایع غذایی
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

سمینار کارشناسی ارشد رشته پلیمر : بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری
 
بررسی متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر
با عنوان : بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری 
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
عنوان :
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید />بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده
در این نوشتار ابتدا در مقدمه توصیف نانو کامپوزیت ها انجام شده و انواع
آنها باهم مقایسه شده است . سپس نگاهی به منظر تاریخی ، پیدایش
و کاربرد خاک رس اصلاح شده و نانو کامپوزیت ها در صنعت شده و ساختار
نانو کامپوزیت ها و خاک رس های آلی از لحاظ نوع شکل گیری و فضای بین
لایه ای بررسی شده و انواع سازگار کننده های کاربردی در نانو کامپوزیت
ها ذکر شده است و به ذکر  نام روش های تولید نانو کامپوزیت ها اکتفا
شده است .
همچنین سعی در شناخت روش های شناسایی نانو کامپوزیت ها مثل
پراش اشعه ایکس و پراش نوترون با زاویه کوچک و … شده و مشخصه ها
ی ساختار این مواد مانند بلورینگی ، توزیع لایه های سیلیکاتی ، ظرفیت
حرارتی ، درجه انتقال شیشه ای ذکر و مورد بررسی قرار گرفته و سپس
نگاهی اجمالی به ترمودینامیک نانو کتمپوزیت ها شده است تا ساختار
این مواد بهتر شناخته شود و اما در قسمت بعدی که هدف اصلی این
تحقیق می باشد بررسی اثر نانو کامپوریت شدن روی خواص فیزیکی


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

یافته­های پژوهش ………………………………………………………………………………….. 63
فصل پنجم
بحث و بررسی …………………………………………………………………………………… 81
نتیجه­گیری نهایی ………………………………………………………………………………….. 89
کاربرد یافته­ها ……………………………………………………………………………………. 90
پیشنهادات پژوهش­های بعدی ……………………………………………………………………… 92

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 3

2-1 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………… 7

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………….11

4-1 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 14

5-1  فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 15

6-1 تعاریف مفاهیم نظری و عملیاتی……………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2  دیابت…………………………………………………………………………………………………………….. 19

1-1-2  تاریخچه دیابت…………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2  انسولین چگونه در بدن عمل می‌کند؟………………………………………………………………….. 20

3-1-2  چرا قند خون باید تنظیم شود؟………………………………………………………………………….. 21

4-1-2  مفهوم دیابت  ………………………………………………………………………………………………. 23

5-1-2  انواع دیابت …………………………………………………………………………………………………. 25

6-1-2  عوامل خطر و غربالگری دیابت…………………………………………………………………………. 29

1-6-1-2  عوامل خطر دیابت نوع 1……………………………………………………………………………. 30

2-6-1-2  عوامل خطر دیابت نوع 2……………………………………………………………………………… 30

7-1-2   علائم دیابت…………………………………………………………………………………………………. 34

8-1-2   معیارهای تشخیص دیابت………………………………………………………………………………… 34

9-1-2   عوارض بیماری دیابت……………………………………………………………………………………. 36

1-9-1-2  عوارض حاد (زودرس) دیابت………………………………………………………………………. 36

2-9-1-2  عوارض مزمن (دیررس) دیابت ……………………………………………………………………. 38

10-1-2   زخم‌های دیابتی…………………………………………………………………………………………… 41

11-1-2   ورزش و دیابت…………………………………………………………………………………………… 42

12-1-2   رژیم غذایی و دیابت…………………………………………………………………………………….. 43

13-1-2  درمان دیابت………………………………………………………………………………………………… 44

2-2   عوارض چشمی بیماری دیابت……………………………………………………………………………… 44

1-2-2   آسیب‌های شبکیه چشم (رتینوپاتی)…………………………………………………………………….. 45

2-2-2   بیماری‌های چشم دیابتی (رتینوپاتی)…………………………………………………………………… 48

3-2-2   درمان رتینوپاتی دیابتی……………………………………………………………………………………. 48

3-2 مفهوم بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………… 49

4-2 مفهوم تاب‌آوری ………………………………………………………………………………………………………..54

1-4-2  عوامل مؤثر بر تاب‌آوری ………………………………………………………………………………….. 56

2-4-2  مدل‌های تاب آوری ……………………………………………………………………………………….. 58

5-2 مفهوم امید به زندگی……………………………………………………………………………………………..   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 62

6-2  مروری بر پژوهش‌های انجام شده ………………………………………………………………………….. 69

1-6-2 پژوهش‌های انجام شده در رابطه با ارتباط بهزیستی روانشناختی و تاب‌آوری …………………. 69

2-6-2  پژوهش‌های انجام شده در رابطه با ارتباط بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی……………. 70

7-2  خلاصه و جمع بندی ………………………………………………………………………………………….. 71

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 74

2-3  جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… 74

3-3  نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………… 74

4-3  اطلاعات جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………… 74

5-3 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 77

1-5-3  مقیاس بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………… 77

2-5-3  پرسشنامه تاب‌آوری………………………………………………………………………………………… 78

3-5-3  پرسشنامه امید به زندگی……………………………………………………………………………………. 79

6-3  ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………. 79

7-3  روش اجرا………………………………………………………………………………………………………… 80

8-3  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… 80

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

1-4  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 82

2-4 یافته‌های توصیفی ……………………………………………………………………………………………….. 82

3-4  یافته‌های استنباطی………………………………………………………………………………………………. 86

1-3-4  بررسی فرضیه1 …………………………………………………………………………………… 87

2-3-4 بررسی فرضیه  2…………………………………………………………………………………… 88

3-3-4  بررسی فرضیه فرعی……………………………………………………………………………… 89

4-4  خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 91

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 94

2-5 بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………….. 95

3-5  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 104

4-5 محدودیت‌ها و موانع پژوهش…………………………………………………………………………………. 105

5-5  پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………. 106

6-5  پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………….. 107

پیوست‌ها

پیوست شماره (1) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………….. 109

پیوست شماره (2) پرسشنامه تاب‌آوری…………………………………………………………………………… 111

پیوست شماره (3) مقیاس امید به زندگی………………………………………………………………………….. 113

منابع

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 116

ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………….. 119

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 1 – 3  اطلاعات جمعیت‌شناختی بر حسب رده سنی و رده شغلی بیماران………………………. 75

جدول 2 – 3  اطلاعات جمعیت‌شناختی بر سطح تحصیلات و وضعیت مسکن بیماران………………. 76

جدول 3- 3  اطلاعات جمعیت‌شناختی بر حسب وضعیت تأهل و داشتن بیماری غیر از دیابت بیماران دیابتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

جدول 1-4  مقادیر جمع نمرات ، میانگین ، انحراف استاندارد ، حداقل و حداکثر متغیرهای امید به زندگی ، تاب آوری ، بهزیستی روان شناختی  و خرده مقیاسهای مربوطه جهت کل آزمودنی ها به تفکیک جنسیت. 83

جدول 2-4  مقادیر جمع نمرات ، میانگین ، انحراف استاندارد ، حداقل و حداکثر متغیرهای امید به زندگی ، تاب آوری ، بهزیستی روان شناختی  و خرده مقیاسهای مربوطه جهت کل آزمودنی‌ها………………………… 84

جدول 3-4  ماتریس همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش …………………… 85

جدول 4-4   آزمون رگرسیون خطی  به روش همزمان ( inter )………………………………………….. 87

جدول 5 – 4  آزمون رگرسیون خطی  به روش همزمان ( inter )………………………………………… 88

جدول 6 – 4  اثر پیلایی ، لامبدای ویلکز ، اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی…………………………. 89

جدول 7- 4  تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت بهزیستی روان شناختی در مردان و زنان بیمار دیابتی با آسیب شبکیه چشم………………………………………………………………………………………………….. 90

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

[1]

1-1- مقدمه

دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی است که در دنیای معاصر پراکندگی گسترده‌ای پیدا کرده است. دیابت یا بیماری قند یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط مکانیزم‌های مختلفی است. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک تخریب سلولهای بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می‌شود و در نوع دو مقاومت پیشرونده بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به تخریب سلول‌های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر شود. در دیابت نوع دو مشخص است که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم‌تحرکی نقش مهمی در ابتلای فرد دارند (مراسکین[2]، 2012).

در دیابت، سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش می‌یابد از این‌رو میزان قند خون افزایش یافته که به‌آن هایپرگلیسمی می‌گویند. وقتی این افزایش قند در دراز مدت در بدن وجود داشته باشد عوارض میکروواسکولار دیابت یا تخریب رگ‌های بسیار ریز در بدن ایجاد می‌شوند که می‌توانند اعضای مختلف بدن همچون کلیه، چشم و اعصاب را درگیر کنند (شیفر، اندریو، لی و فلایشر[3]، 2011).

رتینوپاتی دیابتی یکی از عوارض بیماری دیابت است که روی چشم ها تأثیر می‌گذارد. رتینوپاتی دیابتی به سه شکل ادم ماکولا (نشت عروقی منتشر و یا موضعی در ماکولا)، تجمع پیشرونده عروقی (میکروآنوریسم، خونریزی‌های داخل شبکیه، خمیدگی عروقی) و انسداد شریانی شبکیه دیده می‌شود (بوید[4] و همکاران، 2013).

از آنجا که کنترل نکردن دیابت می‌تواند با آسیب‌های جدی از جمله آسیب به شبکیه چشم همراه باشد، لذا بررسی بهزیستی روانشناختی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بهزیستی روانشناختی در دو دهه‌ی اخیر در ادبیات پژوهشی به وفور مورد بررسی قرار گرفته است و دامنه‌ی مطالعات آن از حوزه‌ی زندگی فردی به تعاملات اجتماعی کشیده شده است (کول، 2009). بهزیستی روانشناختی به عنوان یکی از جنبه‌های مهم بهزیستی به معنای تلاش برای استعلا و ارتقاست که در تحقق استعدادها و تواناییهای فردی متجلی می‌شود یا به عبارت دیگر، تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی‌های بالقوه‌ی واقعی فرد است (رایف[5]،‌ 1995). الگوها و نظرات مختلفی در خصوص بهزیستی روانشناختی توسط روانشناسان و صاحبنظران حوزه‌ی سلامت روان مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین الگوهای تبیین بهزیستی روانشناختی الگوی رایف و کیز (1995) می باشد. در این الگو، بهزیستی روان‌شناختی به عنوان تلاشی برای رسیدن به کمال در جهت تحقق توانایی‌های بالقوه واقعی فرد به شمار می‌رود که شش مؤلفه‌ی خودپیروی[6]، تسلط محیطی[7]، رشد شخصی[8]، رابطه مثبت با دیگران[9]، هدف و جهت‌گیری در زندگی[10] و پذیرش خود[11] را در بر می‌گیرد.

خودپیروی به معنای عملکرد فرد بر اساس معیارها و عقاید خویش می‌باشد، هر چند که با عرف و رسم و رسوم پذیرفته شده در جامعه متناقض باشد؛ تسلط محیطی به معنای تحت کنترل داشتنِ جهان پیرامون است به طوری که فرد بتواند تا حد زیادی بر زندگی و محیط اطرافش احاطه داشته باشد؛ رشد شخصی شامل توانایی شکوفا ساختن کلیه نیروها و استعدادها و پرورش توانایی‌های جدید در شخص است؛ رابطه مثبت با دیگران بر می‌گردد به برقراری روابط صمیمی و نزدیک با دیگران ضمن اشتیاق داشتن به برقراری چنین روابطی و نیز توانایی عشق ورزیدن به اطرافیان؛ هدف و جهت‌گیری در زندگی به معنای توانایی پیدا کردن معنا در زندگی و هدفمند بودن و تعقیب اهداف است؛ پذیرش خود نیز دربرگیرنده‌ی نگرش مثبت شخص نسبت به خود است که نه به معنای خودشیفتگی یا عزت نفس بالا، بلکه به معنای احترام به نفسی است که با دانستنِ نقاط قوت و ضعف خود در فرد صورت می‌گیرد (ریف و کیز، 1995).

نقش عوامل حمایتی در کمک به افراد برای سازگاری فعالانه با رویدادهای استرس‌زا همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه‌ی روانشناسی بوده است. به طوری که آنها بر این باورند که افراد در برخورد با مشکلات می‌توانند ضمن مبارزه‌ی سرسختانه، قدرت و ظرفیت تحمل بیشتری را در خود به وجود آورده تا بدین طریق بتوانند بر مشکلات فائق آیند. در دو دهه‌ی اخیر پژوهشگران دریافتند که افراد موفق در برخورد با مسائل استرس‌زا و فشارها در مقایسه با افراد شکننده در برابر مشکلات، دارای خصوصیات و ویژگی‌های متفاوتی می‌باشند که از این طریق می‌توانند فشار کمتری را تحمل کرده و هر چه سریعتر به نقطه‌ی تعدل روحی برسند. یکی از این ویژگی‌ها در قالب مفهومی با عنوان تاب‌آوری[12] مطرح گردیده است. تاب‌آوری یکی از سازه‌های عمده رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا[13] می‌باشد. در سالهای اخیر، این رویکرد با شعار توجه به استعدادها و توانمندی‌های انسان (به جای پرداختن به اختلالات و ناهنجاریها) مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تاب‌آوری در برگیرنده مفاهیم مختلف است. اصطلاح تاب‌آوری به صورت‌های مختلف و متنوعی تعریف شده است: مانند توانایی سازگاری موفقیت‌آمیز[14] در مقابل محیط در حال تغییر (داروین[15]، 1989؛ سیچیتی و کوهن[16]، 1995)؛ سرسختی[17] و آسیب‌ناپذیری[18] (آنتونی[19]، 1974؛ کوباسا[20]، 1979؛ مدی و خوشابا[21]، 1994)؛ و سازگاری موفقیت‌آمیز علی‌رغم استرس زیاد و شرایط ناگوار (استوارت، رید و منگهام[22]، 1997). اما همه تعاریف دارای یک توصیف مشترک می‌باشند و آن هم «توانایی بازگشت به حالت اولیه[23]» می‌باشد (به نقل از صحراگرد، 1386).


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

2 فصل دوم مروری بر کارهای پیشین.. 23
2‌.1‌ الگوریتم­های مسیریابی نامبتنی بر ساختار. 24
2‌.1‌.1‌ الگوریتم­های جغرافیایی.. 24
2‌.1‌.2‌ الگوریتم­های مبتنی بر هوش مصنوعی و تئوری مورچگان. 27
2‌.1‌.3‌ الگوریتم­های خوشه­بندی.. 30
2‌.2‌ الگوریتم­های مبتنی بر ساختار. 34
2‌.2‌.1‌ الگوریتم RPL.. 34
2‌.2‌.1‌.1‌ گراف مسیریابی جهت دار مبتنی بر مقصد (DODAG) 35
2‌.2‌.1‌.2‌ شناسه­های پروتکل… 36
2‌.2‌.1‌.3‌ تشکیل مسیر در گراف…. 37
2‌.2‌.1‌.4‌ معیارهای وزن دهی مسیر در پروتکل RPL.. 38
2‌.2‌.2‌ الگوریتم LB_RPL.. 40
2‌.2‌.3‌ الگوریتم UDCB.. 41
2‌.2‌.4‌ الگوریتم UDDR.. 42
2‌.2‌.4‌.1‌ فاز انتخاب والد.. 43
2‌.2‌.4‌.2‌ حرکت خودخواهانه. 44
2‌.2‌.4‌.3‌ بازی مشترک…. 44
2‌.2‌.4‌.4‌ فاز اتصال.. 45
3 فصل سوم مدل شبکه مورد بررسی و تعریف مسأله مسیریابی بهینه. 47
3‌.1‌ همبندی شبکه. 48
3‌.2‌ چگالی گره­ها 49
3‌.3‌ مدل لینک مخابراتی بی­سیم. 49
3‌.4‌ مکانیزم دسترسی به کانال مخابراتی.. 50
3‌.5‌ تعریف مسأله توزیع ترافیک بهینه. 51
4 فصل چهارم الگوریتم مسیریابی درختی با هدف مصرف انرژی متوازن. 52
4‌.1‌ فاز ایجاد درخت… 54
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید >4‌.2‌ بررسی اثر افزایش رنج مخابراتی.. 55
4‌.3‌ نحوه انتخاب والد ترجیحی.. 58
4‌.4‌ تحلیل پیچیدگی الگوریتم PBLD… 64
5 فصل پنجم چارچوب شبیهسازی و مقایسه نتایج عملکرد. 66
5‌.1‌ محیط شبیه­سازی.. 67
5‌.2‌ پارامترهای شبیه­سازی.. 68
5‌.3‌ سناریوهای شبیه­سازی.. 70
5‌.4‌ نتایج شبیه­سازی.. 70


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

1 ... 635 636 637 ...638 ... 640 ...642 ...643 644 645 ... 1279

بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو