1-1- مقدمه…………………………………… 3 1-2- بیان مسئله………………………………. 4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 7 1-4- سئوال های تحقیق………………………….. 8 1-5- اهداف تحقیق……………………………… 8 1-6- فرضیه تحقیق……………………………… 9 1-7- متغیرهای تحقیق…………………………… 10 1-8- مدل تحلیلی… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 10 1-7-2-1- عملکرد ازدواج.. 10 1-7-2-2- سلامت خانواده اصلی.. 10 1-7-2-3- حمایت اجتماعی.. 10 1-7-2-4- حل مشکل خانواده. 11 فصل دوم (پیشینه پژوهش) 2-1- مقدمه…………… 13 2-2- پیشینه نظری… 13 2-2-1- ازدواج… 13 2-2-1-1- تعاریف ازدواج.. 13… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
فصل دوم:پیشینه پژوهش 2-1-هوش هیجانی.. 15 2-1-1- تاریخچه هوش هیجانی.. 16 2-2- تعاریف هوش هیجانی.. 20 2-3- نظریه ها و الگوهای متفاوت هوش هیجانی.. 23 2-4- تفاوت هوشبهر (IQ) و هوش هیجانی (EQ). 29 2-5- جایگاه هوش هیجانی در انسان. 31 2-6- هوش هیجانی و آموزش و… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..3 1-4- سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….3 1-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….4 1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
سایت مرجع دانلود پایان نامه های فارسی   تربیت بدنی جغرافیا حقوق رشته مدیریت روانشناسی و علوم تربیتی زیست شناسی شیمی صنایع غذایی علوم اجتماعی – جامعه شناسی علوم ارتباطات عمران مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی معماری و شهرسازی مهندسی برق مهندسی شیمی… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
قسمت اول : مبانی نظری 1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………12 بخش اول : فرهنگ سازمانی 2-2 تعریف فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………13 2-3 ویژگی های فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….15 2-4 فرهنگ… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
پژوهش حاضر در صدد است با كنكاشی در دیوان این شاعر بزرگ، و با روش كتابخانه‌ای و توصیفی – تحلیلی، به بررسی اقتباس‌های قرآنی در دیوان وی پرداخته و اثرگذاری این امر را در اسالیب بیانی مورد استفادة وی در اشعار خود را، مورد بررسی قرار دهد. استفادة فراوان از… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
استاد مشاور : دكتر رضا ساكی   تکه هایی از متن به عنوان نمونه :   فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه چكیده…………………………………………………………………………………… استاد مشاور : دكتر… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
بازنگری اساسی سیستمها و فرایندهای سازمانی را نمایان میسازد. این مسئله از آنجا اهمیت می یابد، که زمینه تحقق اهداف نقشه استراتژی را نیز میسر می سازد. نقشه استراتژی سازمان نیز در گام شش مدل ترسیم گشته است. در انتها نیز پیشنهاد هایی بمنظور بهبود وضعیت… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
تابستان 1392   (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
محیط انحصاری برای یك سیستم تست 6 باسه (سیستم Garver) مطرح شده است .استراتژی پیشنهادی، بر این مبنا است كه اولاً یك بازار (تا حد امكان ) رقابتی كامل ایجاد شود و ثانیاً كمترین هزینه سرمایه گذاری ممكن را داشته باشد. فصل اول كلیات 1-1- هدف یك سیستم قدرت… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………    84 4-2- یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….   84 4-2-1- داده های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………… 84 4-2-2- یافته… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
1-1- مقدمه…………………………………… 3 1-2- بیان مسئله………………………………. 4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 7 1-4- سئوال های تحقیق………………………….. 8 1-5- اهداف تحقیق……………………………… 8 1-6- فرضیه تحقیق……………………………… 9 1-7- متغیرهای تحقیق…………………………… 10 1-8- مدل تحلیلی… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
پایان نامه معماری:مرکز شهر(city center) پایان نامه معماری:کتابخانه عمومی شهر پایان نامه معماری:موزه فرش پایان نامه معماری:پایانه بین راهی جاده پایان نامه معماری :مهد کودک وپیش دبستانی مقاله رشته معماری : روش شناسی بررسی امکانات توسعه گردشگری با تکیه بر… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
مناسبی به وجود آید. ترکیب وب سرویس‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه معماری سرویس گرا می‌باشد هر وب سرویس ممکن است پیاده سازی‌های متفاوت با عملکرد‌های مشابه‌ای داشته باشد اما آن چیزی که موجب تمایز بین سرویس‌های مشابه می‌شود، معیارهای کیفیت سرویس است. در… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
1-7 -متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..11 1 -8 – تعریف واژه ها ، مفاهیم و متغیر ها …………………………………………………………………………………12 1-9-قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………13 1-10- روش نمونه… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
چكیده تعیین مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی به دلیل فقدان قدرت بر تسلیم آن از نظر فقهی و حقوقی باطل انگاشته می‌شود و از عوامل تداوم زندگی زناشویی به شمار نمی‌آید بلكه آثار نامطلوبی را درپی خواهد داشت. در این رساله سعی شده است تا با گردآوری اطلاعات به… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
چكیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 فصل اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 الف- تعریف مساله و سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………3 ب- پیشینه… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
بر ساختار سرمایه هستند.                                           فهرست 1-1مقدمه 2 1-2بیان مسئله 3 1-3اهمیت و ضرورت تحقیق. 5 1-3-1ضرورت نظری. 5 1-3-2ضرورت عملی. 5 1-4 فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق. 6 1-4-1سؤالات تحقیق. 6 1-4-2فرضیات اصلی. 7 1-5روش تحقیق. 9… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
2ـ2ـ2ـ ادبیات و مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………. 19 2ـ3ـ جمع‌بندی و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش………………………………………………. 28 فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 3ـ1ـ روش پژوهش ………………………………………………………………………………. 31 3ـ2ـ مشارکت کنندگان ……………………………………………………………………………. 32… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
ج) تعریف وصیت در قانون مدنی و ایرادات وارد برآن……………………………………………….. 8 د) ارکان وصی……………………………………………………………………………………………….. 10 گفتار دوم:تبیین مفاهیم مشابه ( وصی)……………………………………………………………………………. 11 الف) ولی…………………………………………………………………………………………………………. 11 ب)… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
1-2-1-2) RFID………………………. 1-2-1-3) بینایی ماشین……………………… 5 1-2-2) تعریف بازشناسی اشیاء……………………. 6 1-2-2-1)فرآیند طراحی یک سیستم بازشناسی اشیاء……………………. 6 1-2-2-2)مشخصات یک سیستم بازشناسی اشیای کارآمد…………….. 11 1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش……………………….. 12 1-5)… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
(65درصد) باشد با کاه گندم مخلوط گردید. سپس در سطل­های پلاستیکی سیلو شدند و بعد از 45 روز باز شدند. ترکیبات شیمیایی شامل DM، OM، ASH، CP، EE، NDF و DAF طبق روش­های استاندارد اندازه ­گیری شد. گوارش پذیری ماده آلی و انرژی متابولیسمی با روش تولید گاز و… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
نیمسال تحصیلی 94-93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
هیدروکراکینگ یک فرایند ثانویه مهمی در صنعت نفت می باشد و یکی از فرایندهای مهم در ارتقای کیفیت برش های نفتی به شمار می رود. خوراک این فرایند معمولا در محدوده گازوئیل خلا تا پسماندهای نفتی می باشد. فرایند شامل کراکینگ اجزاء سنگین نفتی در حضور هیدروژن است.… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
، 28 و 42 روز،آزمون های TVN (مجموع بازهای فرار–نیتروژن) ، آزمایش پر اكسید (PV)، شمارش کلی و شمارش باکتریهای سرمادوست هوازی و ارزیابی حسی هرکدام از نمونه ها با سه بار تکرار انجام شد . پس از جمع آوری داده های به دست آمده جهت مقایسه میانگین های نتایج ، از… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
1ـ4   چارچوب نظری تحقیق 5 1ـ5   مدل تحلیلی تحقیق 6 1ـ6   قلمرو تحقیق – 6 1ـ6ـ1     قلمرو موضوعی تحقیق – 6 1ـ6ـ2     قلمرو مکانی تحقیق 6 1ـ6ـ3     قلمرو زمانی 6 2 فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق ———- 7 2ـ1   مقدمه 8 2ـ2   زنجیره تأمین – 9 2ـ3   تعریف… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
چکیده پژوهش حاضر در صدد بررسی میزان انعکاس و تصویرسازی مطبوعات داخلی از آسیب اجتماعی سرقت(مورد مطالعه: بررسی و مقایسه صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق در سال1393) بوده است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی سرقت و مشخص شدن سازه های مفهومی آن با… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
جامعه آماری روش کیفی خبرگان گردشگری و گردشگران و جامعه آماری در روش کمی گردشگران مشهد مقدس بودند. در روش کیفی ابتدا از 12 خبره در حوزه­ گردشگری و کارآفرینی و 29 مسافر و 15شهروند، مصاحبه حضوری به عمل آمد و فرصت­ها شناسایی شدند. در روش کمی و به­منظور… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
                    فهرست موضوعی فصل اول: کلیات تحقیق.. 1 1-1-     مقدمه. 2 1-2-     بیان مساله تحقیق.. 3 1-3-     اهمیت موضوع تحقیق.. 4 1-4-     اهداف تحقیق.. 6 1-5-     سوال های تحقیق.. 6 1-5-1-  سوال اصلی تحقیق.. 6 1-5-2-  سوال های فرعی تحقیق.. 7… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
مهارت‌های حرکتی مربوط به زندگی روزمره، بهبود وضعیت روانی و افزایش اعتماد به نفس کودکان با اختلال بینایی کمک کند. به همین منظور تعداد 30 نفر از کودکان کم بینا با دامنه سنی 8تا 10 سال بوسیله پرسشنامه ویژگی‌های فردی از شهر ملایر انتخاب شدند. پس از انجام… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
1-1مقدمه. 3 1-2بیان مسئله. 4 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 7 1-4 اهداف پژوهش… 9 1-4-1 هدف اصلی.. 9 1-4-2اهداف فرعی.. 9 1-5 فرضیه های پژوهش… 10 1-5-1 فرضیه اصلی.. 10 1-5-2فرضیه های فرعی.. 10 1-6  تعاریف متغیر ها 10 1-6-1 تعاریف مفهومی متغیر ها 10 1-6-2 تعاریف… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
2- فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق)…………………… 7 2-1- مقدمه……………………. 8 2-2- مدیریت دانش……………………… 8 2-2-1- تعریف دانش………………………. 9 2-2-2- زنجیره دانش………………………. 11 2-2-3- انواع دانش………………………. 12 2-2-4- انواع دانش سازمانی…………………….. 14 2-2-5- تعریف مدیریت… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
خانه  فنی و مهندسیرشته برق  رشته عمران  رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات  رشته مکانیک  رشته صنایع  رشته کشاورزی – دامپروری  رشته مواد  رشته پلیمر  رشته مهندسی شیمی  رشته معدن  رشته صنایع غذایی  رشته نساجی  علوم انسانیرشته حقوق  رشته روانشناسی و علوم… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
1-2 اهمیت وضرورت تحقیق 4 1-3 اهداف تحقیق 8 1-4 فرضیات تحقیق 9 1-5 قلمرو تحقیق 11 1-6 تعاریف نظری و عملیاتی 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  مقدمه 15 2-1 تاریخچه مطالعاتی 16 2-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در ایران 17 2-3 پیشینه مطالعاتی تحقیق در جهان 20 2-4… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
ثانیأ: با آگاهی از وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ هر یک از آن‌هاست، دقیقأ به مسؤلیت‌های خویش در قبال یکدیگر عمل نموده و پایبند به آن باشند. می‌دانیم که یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی است؛ به‌ویژه در… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
6- تقسیم بندی مطالب…………………………………………………………………………………………………….5 بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی)………………………………………………………………………………………7 فصل اول: مفهوم بیع، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا……………………..8 مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران،… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مطالعه موردی جوانان شهر خلخال)   دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: پژوهش علوم اجتماعی   عنوان: بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398نظر دهید »
عنوان : بررسی نظریه های مربوط به مکانیک تماس   برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
عنوان : بررسی نظریه های مربوط به مکانیک تماس   برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب   عنوان                                                         صفحه… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………………………………………8 1-5 اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..9 1-6 استفاده­کنندگان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………9 1-7 فرضیه­های… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند عنوان: بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
هشدار دهنده و جست و جو در مجموعه عظیم داده ها را نیز شامل می شود . در عین حال ، قوانین حقوقی باید کمک کند تا از نادیده گرفتن حقوق اساسی و اولیه اشخاص ، شامل حفظ اسرار فردی آنان ، حق آزادی بیان و حق انتشار اطلاعاتشان ، جلوگیری شود . بنابراین باید پیش از… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 11 بخش اول:  سبك‌های تفكر…………………………………………………………………………….. 11 سبك چیست؟…………………………………………………………………………………………. 11 نظریه‌های مختلف درباره‌ی سبك………………………………………………………………………. 11 تعریف سبك… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
چکیده امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
                        فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول   مقدمه   زمینه و بیان  مسئله 1 اهمیت و ضرئرت پژوهش 4 سئولات پژوهش 5 متغیرهای پژوهش 5 تعاریف مفهومی 6 تعاریف عملیاتی 6 فصل دوم:پیشینهنظری وپژوهشی   خلاصه فصل 8 اسناد 9 نظریه های اسناد 10 سو گیری های… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه. 2 1-2 بیان مسئله. 3 1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6 1-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری.. 6 1-3-2 اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی.. 7 1-4 اهداف تحقیق.. 7 1-4-1 هدف اصلی.. 7 1-4-2 اهداف فرعی.. 7 1-5 فرضیه‌های تحقیق.. 8… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
1-3- اهمیت تحقیق:………………………………………………………………………………4 1-4- سوالات تحقیق :…………………………………………………………………………..4 1-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………….4 1-6- چهارچوب نظری:……………………………………………………………………….4 1-7- مدل تحقیق:……………………………………………………………………………….6… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
2-3- قیمت گذاری حمل ونقل…………….. 22 2-4- قیمت گذاری بر اساس هزینه خارجی…………….. 22 2-5- پیش بینی حجم ترافیک……………… 25 2-6- کلیات شبكه ­های عصبی مصنوعی…………….. 26 2-7- نرون بیولوژیكی…………….. 27 2-8- شبكه های عصبی مصنوعی…………….. 28 2-9- تاریخچه شبكه ­های عصبی… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
ت) سوالات تحقیق. 3 ث)فرضیه های تحقیق. 4 ج)اهداف و کاربردهای تحقیق. 4 د) روش تحقیق. 4 هـ) معرفی پلان ساختار تحقیق. 5 بخش نخست: ماهیت و مبانی زندان در حقوق اسلامی. 6 فصل نخست: مفهوم و سابقه زندان در اسلام. 7 مبحث اول: تعریف و اقسام زندان. 7 گفتار اول:… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش… 13 2.ادبیات پژوهش         14 2-1- مقدمه. 14 2-2- صادرات… 15 2-2-1- مزایای صادرات… 15 2-2-2- انواع صادرات… 16 2-2-3- فرآیند صادرات… 21 2-3- نظریه‌های تجارت بین الملل.. 25 2-3-1- نظریه مرکانتیلیستها. 25 2-3-2- نظریه… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
          17 اردیبهشت 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک صادرات ایران درشهرستان ارومیه است.در این راستا در این پژوهش مدلی ارایه شده که شامل متغیرهای تاثیرگذار در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری است.تعدادجامعه آماری این… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
از این گیاهان نیلو فرابی است . عبارت سطح خود تمیز شونده بیانگر سطحی که نیازی به تمیز کردن آن از سوی انسان نیست و تنها باید چنین سطوحی را در معرض ریزش آب قرار داد و نحوه کارکرد آب را تماشا کرد . هیچ استاندارد AST,DINو یا ISO بری تعیین خصوصیات سطوح آبگریز… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
کلمات کلیدی: فلسفه تعلیم و­تربیت، پست مدرنیسم، کثرت­گرا، رئالسیم اسلامی فهرست مطالب عنوان                                                                                                 صفحه فصل اول :کلیات تحقیق 1-1بیان مساله———————————    2 1-2اهمیت… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
ها در قلمروی مکانی ذکر شده توزیع شده است.در نهایت با استفاده از نرم افزار spss و روش های آزمون k-s ، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه ، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر مسئولیت… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش 1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 2-2- چرا درک ناتوانی های یادگیری مهم است؟………………………………………………………………………………………………..16 2-3- تعریف ناتوانی­های یادگیری… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
فهرست مطالب عنوان                                            صفحه فصل  اول:نانوتكنولوژی.. 1 1-1)  مقدمه. 2 1-2) تاریخچه ی  نانوتكنولوژی.. 2 1-3) دگرشكلهای  كربن.. 3 1-3-1) گرافیت: 3 1-3-2) الماس: 4 1-3-3) نانولوله كربنی (CNT): 4 1-3-4) فولرنها: 5 1-4)… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
 نگهداری شامل چگونگی نگهداری و همچنین شناخت انواع خرابیها و راههای مقابله و اصلاح آنها می باشد. در این تحقیق خرابیهای روسازیهای صلب مورد بررسی قرار گرفته است. و کلیه خرابیها در دو قسمت خرابیهای روسازیهای بتن سیمانی و خرابیهای فرودگاههای بتن سیمانی از… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی عنوان:… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
فهرست مطالب                                                                                                            صفحه 1           فصل اول : کلیات و مقدمات مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 بیان مسئله… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
1-3-جداسازی گلوتن مرطوب.. 9 1-3-1-روش مارتین   10 1-3-2-روش خمیرابه  10 1-3-3- فار – مارکو  10 1-3-4-روش پیلزبری   11 1-3-5-فرآیند هیدروسیلکون   11 1-3-6-روش قلیایی   11 1-4- فاکتورهای مؤثر در جداسازی نشاسته و گلوتن.. 12 1-4-1-آرد  12 1-4-2-آب    13… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
1-3- مشکلات حل مسائل پراکندگی معکوس 3 1-4- کاربردهای پراکندگی و پراکندگی معکوس 4 1-5- روش های کلی حل مسائل معکوس 4 1-5-1-   روش های بازسازی کیفی 4 1-5-2-   روش های بازسازی کمی 5 فصل 2-  روش های کمی و کیفی پراکندگی معکوس 7 2-1- فرم کلی یک مسئله پراکندگی… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
5-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….9 6-1 روش کار ………………………………………………………………………………………………………….9 7-1 تعریف بدیع از دیدگاه بلاغت سنّتی و جدید ……………………………………………………………10 8-1 تعریف زیبایی‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان …………………………………………………………13 فصل… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
به نوعی خویشتن داری نزدیک می شود و مضمون ها بسیط تر می شوند.وی همچون قهرمانان داستانهایش پیوسته در سفر است اما هرجا باشد همچون شاهدی بر آدم و آدمیت است.انسان همواره ترس از گذر زمان دارد؛و در برابر آن عکس العمل ای گوناگونی برای دانستن آن از خود بروز می… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
نظام روان تحلیل گری فروید تاثیر عظیمی بر نظریه و عمل در روانشناسی و روان پزشکی ، تصور ما از ماهیت انسان و درک ما از شخصیت داشته است .فرض بنیادی نظریه روان تحلیل گری مبتنی بر این موضوع است که قسمت عمده ای از زندگی روانی هر شخص در فرایند های نا هشیار ریشه… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
انار می­باشد (ژانگ و ژانگ[9]، 2008). میوه انار دچار نابسامانی­های فیزیولوژیکی مختلفی می­شود. ظاهر و کیفیت میوه­های تازه، اولین معیار انتخاب آن­ها برای خرید و یا مصرف می­باشد (آبوت[10]، 1999). این ضایعات به­طور عمده ناشی از آسیب­های مکانیکی حاصل از حمل و… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
پایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسی  در این صفحه لیست همه پایان نامه های علوم سیاسی سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده اتحادیه بین المللی راه آهن ها ، سازمانی جهانی برای همکاری های بین المللی در بین راه آهن ها کشور های… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
شهریور ماه 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
تعاریف نظری………………………………….. 8 تعاریف عملیاتی ………………………………. 9                 فصل دوم: ادبیات پژوهش قسمت اول : مبانی نظری ……………………….. 10 بخش اول: کارآفرینی…………………………… 10 بخش دوم : الگوی چند محوری شفیع آبادی…………… 17 بخش سوم: نظریه یادگیری اجتماعی… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی……………………………………………………….29 گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………….. 31 گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر…………………………………………………………………… 32 الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
اطلاعاتِ گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در مكتب انتقال از میان عناصر سازندة یك پیام، قصد و منظور پیام عامل بسیار مهمی هستند، زیرا پیام چیزی است كه فرستنده همه قصد خود را در آن قرار می دهد. از این رو، نظریة ارتباطات لاسول، شنون و ویور به… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
.1.6سوالات تحقیق————————————————————10 .1.7قلمرو تحقیق————————————————————-11 .1.7.1قلمرو زمانی و مکانی تحقیق————————————————-11 1.8 تعریف واژه های تحقیق—————————————————–11 فصل دوم:تئوری های نظری تحقیق .2.1تعریف و هدف مدیریت استراتژیک———————————————-14… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
چکیده ماست معروف ترین و پرمصرف­ترین فرآورده شیری تخمیری در جهان است. متداول­ترین نقص در بافت که منجر به عدم پذیرش این فراورده نزد مصرف کننده می­شود، آب اندازی است. امروزه درایران ماست چکیده بیشتر به صورت معکوس تولید می­شود یعنی با افزودن ماده خشک به… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
1-6 سؤال پژوهش …………………………….. 8 1-7 تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش………. 9 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 2-1 مقدمه ………………………………… 13 2-2 تعارض زناشویی …………………………. 13 2-3 مفهوم باور ارتباطی …………………….. 22 2-4 مفهوم وابستگی …………………………. 32 2-5 پژوهش های… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق   1-1  مقدمه…………………………………. 1   1-2  بیان مسئله و اهمیت موضوع ………………………………….. 2      1-3  هدف های تحقیق………………………… 4   1-4  سوال های تحقیق 5……………………………………….    1-5  فرضیه‌های تحقیق 5……………………………… 1-6  روش شناسی تحقیق   6… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
مبحث اول: مفهوم ادله اثبات دعوا                                                                             15              مبحث دوم: ایرادات وارد بر تعریف دلیل در ماده 194… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
های موجود در زمینه پالایش گروهی و همچنین مدلهای مبتنی بر اعتماد و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها مدلی نوین و توسعه یافته ارائه گردد که در آن نتایج از خطای کمتر و دقت بالاتری برخوردار بوده و با افزایش معیار پوشش  بتوان به درصد بیشتری از کاربران پاسخ مناسب… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
فهرست جداول عنوان صفحه جدول 1-3:  مراحل اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 جدول 2-3: آزمون انتقال و یادداری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63 جدول 1-4: توزیع سن و قد آزمودنی ها… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
تحلیل گفتمان‏های پس از انقلاب نشان داد که اگر چه بحران بازنشستگی خود را در صندوق‏هانمایان می‏کنند، اما محل تولید و بازتولید آنها لایه‏های عمیق‏تر پدیده یعنی گفتمان‏هاهستند. نگاه گفتمانی و فهم روایتی در این تحقیق، ما را به این واقعیت رهنمون کرد، که… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش     6 1-6-1 تعاریف نظری.. 6 1-6-2 تعاریف عملیاتی.. 7 فصل دوم 1-2 مقدمه  9 2-2 تحقیقات انجام شده در مورد دلبستگی : 12 2-2-1 تحقیقات داخلی.. 12 2-2-2 تحقیقات خارجی.. 17 2-3 مفهوم شناسی دلبستگی : 20 2-3-1 سبکهای… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
  3-5 مراحل اجرای طرح آزمایشی………………………………………………………………………… 34 3-6 خصوصیات مورد بررسی…………………………………………………………………………….. 35 3-6-1 ارتفاع گیاه…………………………………………………………………………………………………. 35 3-6-2 تعداد غلاف در بوته……………………………………………………………………………………. 35 3-6-3 طول… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
ریشۀ “قدر” از پربسامدترین واژگان قرآنی به حساب می­آید. دست­یابی به آموزۀ مهم تقدیر، با تحلیل معناشناختی این واژه در متون اصیل اسلامی، میسّر می­شود. نسبت صرفی و هم­نشینی این واژه، کمک می­کند تا دو میدان معنایی قدرت و تقدیر الهی نمایان ­شوند. این دو از… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده     می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
ضرورت و هدف تحقیق.. 3 پیشینه تحقیق.. 4 روش تحقیق.. 7 بخش دوم: مباحث مقدماتی.. 8 سیر تاریخی و اقدامات صورت گرفته درباره علم دینی.. 8 زمینه‌های طرح و بسط اندیشه‌ی علم دینی.. 10 معنا و مفهوم علم دینی.. 13 رویکردهای عمده در باب علم دینی.. 25 نگاه و روایت… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
در این پژوهش نتایج به دست آمده به صورت زیر می‌باشند: 29/1 درصد دانش‌آموزان دارای خود شکوفایی کم، 15/17 درصد متوسط و 55/81 درصد زیاد بوده است. همچنین نتایج نشان داد 4/9 درصد روابط عاطفی موجود در خانواده نامطلوب و 3/55 درصد نسبتاً مطلوب و 3/35 درصد مطلوب… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
  چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1   فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .3 1-1. بیان مسأله 4 1-2. اهمیت و ضرورت… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
دیوار نوشته ها: در هر زندان دیوارهایی پر از عکس و نوشته می باشد که روزی توسط کسی نوشته شده اند تادیگران بخوانند یا باقی بمانند برای یادگاری و شاید احساسی، یا اعتراضی ، خاطره ای و یا درد دلی را بیان کنندو جمع آوری کلمات منقوش بر دیوارهای زندان که در این… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
1-1- طرح تحقیق… 5 1-1-1- بیان مسأله… 5 1-1-2- پرسش اصلی تحقیق… 9 1-1-3- فرضیه‌های تحقیق… 9 1-1-4- اهداف تحقیق… 10 1-1-5- سوابق تحقیق… 10 1-1-6- جنبه‌ی نوآوری تحقیق… 15 1-1-7- روش تحقیق… 15 1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات… 15 1-2- تعاریف… 16 فصل دوم:… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر قدرت، سرعت، توان و چابکی پسران پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانلود پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : آثار تمرین هوازی بر… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
کارکردهای مدیریت دانش… 6 1-7-2.تعریف عملیاتی.. 7 1-8. قلمرو تحقیق: 7 1-9 .مدل تحقیق: 8 ‫ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ادبیات و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ… 9 2-1 .مقدمه. 10 2-2. دانش سازمانی.. 11 2-3. ویژگی های دانش سازمانی.. 12 2-4. هرم دانش… 13 تبدیل دانش… 14 2-5. تاریخچه مدیریت دانش… 15… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
1-8- قلمرو تحقیق   17 1-8-1- دوره زمانی انجام تحقیق   17 1-8-2- مکان تحقیق   17 1-9- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی   17 1-9-1- برنامه‌ریزی منابع سازمان 17 1-9-2- مدیریت زنجیره تأمین   18 1-9-3- قابلیت ردیابی   19 1-9-4- ردیابی   19 1-9-5- پیگیری   20… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
و مذهبی، تن آرارایی، بدنامی، فشار روحی و روانی، چندگانگی نقش، تعارض نقش، مصرف گرایی می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که از میان متغیرهای مورد بررسی، متغیر نوع نقش، زمان ایفای نقش، مدت زمان ایفای نقش و باورهای سنتی و مذهبی رابطه معناداری با عملکرد… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
6-1 محدودیت های تحقیق. 8 7-1 تعاریف اصطلاحات. 9 فصل دوم:. 10 مروری بر مطالعات و تحقیقات گذشته. 10 2-1 مقدمه. 11 2-2 مبانی نظری پژوهش. 12 1-2-2 آمادگی جسمانی و سیر تاریخی آن. 12 2-2-2 ترکیبات آمادگی جسمانی. 14 3-2-2 تعریف برخی از فاکتورهای آمادگی… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
  چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………  1 فصل اول: کلیات درآمد  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق  …………………………………………………………………………………………………. 1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
سالم،بیماران 52درصد مذکر و 48 درصد مونث بودند.پس از بررسی، بیان ژن DPPA2 در نمونه های تومور در هسته و سیتوپلاسم مشاهده شد و در نمونه های سالم اکثرا بیان ژن وجود نداشت. نتیجه گیری:در این مطالعه نشان داده شد که بیان ژن DPPA2 با stage ،عود بیماری و جنسیت… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »
مقاله کاربرد پزشکی هسته ای در رادیو داروها (درمان و تشخیص بیماری ها) پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان؛ انرژی درمانگر پـیــش از سـاخـت مـواد رادیـواکـتـیـو مـصـنـوعـی از ویـژگـی هـای درمـانـی پـرتـوهـایـی کـه از  Ra88    ‌و  0P84 ایجاد می شد، استفاده می… بیشتر »

موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398نظر دهید »

1 ... 17 18 19 ...20 ... 22 ...24 ...25 26 27 ... 33

جستجو