« پایان نامه مطالعه ژئوشیمی و ژنز کانسار نیکل- کبالت- آرسنیک و مس گود مراد، شمال انارکپایان نامه مطالعه­ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه­ی دفن زباله­ی ارومیه »

3
شکل (2-1) ساختار رزنانسی فسفرایلیدها
14شکل (2-2)  فرآیند تشکیل متیلن دی‌فنیل فسفین با استفاده از ایلیدهای ناپایدار
14
شکل (2-3) فرآیند تشکیل 1 و 1- دی‌فنیل اتیلن و تری‌فنیل فسفین اکسید با
واکنش تری‌فنیل فسفونیوم متیلید با بنزوفنون
 
15
شکل(2-4) ساختار استاندارد ایلین و ایلید برای توصیف ایلیدهای فسفر
17
شکل(2-5) سنتز فسفرایلیدها با استفاده از انتقال ایلید
18
شکل (2-6) تهیه فسفرایلیدها توسط انتقال ایلید
18
شکل(2-7) فرآیند تهیه‌ α- فسفرایلیدها با استفاده از آلکیل هالید.
20
شکل (2-8) فرآیند تهیه‌ β- کتوفسفرایلیدها
20
شکل (2-9) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با استفاده از هالید اسیدها
21شکل (2-10) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با استفاده از اسید انیدریدها.
21
شکل(3-1)واکنش فسفر ایلیدهای بدون گروه الکترون کشنده.
23
شکل(3-2) واکنش فسفر ایلیدهای دارای گروه الکترون کشنده
23
شکل (3-3) فسفر ایلیدهای مورد مطالعه.
25
شکل(3-4) کنفورمر S سیس و S ترانس ساختار β- کتوفسفرایلید.
25
شکل(3-5) ساختار بهینه شده α- فسفرایلید  PhCHPPh3.
شکل(3-6) مراحل بهینه شده α- فسفرایلید PhCHPPh328
28
شکل(3-7)ساختار بهینه شده s-trans β- کتوفسفرایلید.
شکل(3-8) مراحل بهینه شدن s-trans، β- کتوفسفرایلید.

شکل(3-9) ساختار بهینه شده s-cis، β- کتو فسفرایلید.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


-link" href="https://sid.kowsarblog.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-dea" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه با موضوع تکنیک DEAموضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 1 خرداد 1399


فرم در حال بارگذاری ...

بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو