« رشته مدیریت-دانلود پایان نامه در مورد سرمایه اجتماعیپایان نامه رشته مدیریت : کارآفرینی سازمانی »
 

سیاست گذاری
بستر سازی
حمایت
اجرا
نظارت
آینده نگری
کارکردهای دولت
سیاست گذاری
بستر سازی
حمایت
اجرا
نظارت
آینده نگری
شکل شماره (2-4)کارکردهای دولت

شکل (2-5)کارکردهای صنعت
کارکردهای صنعت
کارآفرینی
ایجاداشتغال
خود کفایی
افزایش صادرات
ایجاد مراکز
کارکردهای صنعت
کارآفرینی
ایجاداشتغال
خود کفایی
افزایش صادرات
ایجاد مراکز

شکل (2-6)کارکردهای دانشگاه
کارکردهای دانشگاه
تولید دانش
ارائه راهکار
آموزش وتربیت
پژوهش ها
نخبه پروری
کارکردهای دانشگاه
تولید دانش
ارائه راهکار
آموزش وتربیت
پژوهش ها
نخبه پروری

منبع: پژوهشنامه مدیریت و سرمایه اجتماعی(1387)

2-20- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های سازمان ومدیریت
از دوران گذشته ،توجه به سازمان ها به عنوان بازیگران اجتماعی ونیز دقت صاحب نظران به نیازها ومسائل اجتماعی مرتبط با سازمان ، زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی در حیطه سازمان ایجاد نموده است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سرمایه اجتماعی از یک منظر ، پدیده ای مدیریتی است وبرای آن ویژگی های گوناگونی تعریف شده که شامل اعتماد(هنجارها)، ارزش ها ورفتارهای مشترک ، ارتباطات ، همکاری ، تعهد متقابل وشبکه ها می باشد (ویلانواوجوسا،2003: 30).
سازمانهایی که دارای سطوح بالاترسرمایه اجتماعی هستند، احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان که دارای سرمایه اجتماعی کمتری هستند، موفق تر باشند(ناهاپیتو گوشال ،1998: 250).
از سوی دیگر، بین سرمایه اجتماعی وتعهد کارکنان ، انعطاف پذیری سازمان ، مدیریت مناسب کنش جمعی وایجاد سطوح بالایی از سرمایه مفهومی ، رابطه مثبت و معنی داری برقراراست . بنابراین سرمایه اجتماعی می تواند عملکرد سازمانی را ارتقا دهد(بولینو و دیگران ،2002: 507).
سرمایه اجتماعی سازمانی، یک دارایی است که هم برای سازمان (از طریق ایجادارزش برای ذینفعان)وهم برای اعضای سازمان (ازطریق ارتقای مهارت کارکنان)مفید وسودمند است(لینا و ون برن ،1999: 538).
در نهایت طبق تحقیقات به عمل آمده سرمایه اجتماعی می تواند:
بر موفقیت حرفه ای تأثیر بگذارد؛
به فرایند جست وجوی شغلی کارکنان کمک نموده وپورتفلیوی بهتری از کارکنان برای سازمان ایجاد نماید؛
مبادله منابع بین واحدهارا تسهیل نماید؛
نوآوری ،ایجاد سرمایه فکری وکارایی تیم های چند منظوره را تحریک نماید؛
گردش شغلی کارکنان را کاهش دهد؛
ارتباط با عرضه کنندگان ، شبکه منطقه ای تولید ویادگیری بین سازمانی را تقویت نماید.
2-21- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی
کارآفرینی از ابتدای خلقت بشری در تمام شئونات مختلف زندگی انسان حضور داشته و مبنای تمامی تحولات و پیشرفت های بشری بوده است و با توجه به تعاریف زیاد و متنوع هنوز ماهیت اصلی آن شناخته شده نیست.
به معنای متعهد شدن نشات گرفته است و در زبان انگلیسی معادل enTREPRENDRe واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی می باشد که به معنای ایجاد کار یا اشتغال زایی می باشد و در فرهنگ وبستر Entrepreneurship کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند(احمدپور داریانی،1381).
از نظر اقتصاددانان،کارآفرین کسی است که منابع ،نیروی کار، مواد و سرمایه را با هم ترکیب می کند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بیشتر نماید.
از نظر روان شناسان ،کارافرین کسی است که بوسیله ویژگی شخصی خود به پیش می رود، ویژگی هایی از قبیل نیاز به کسب کردن یا رسیدن به چیزی،تجربه نمودن یا شاید فرار از حوزه اختیار دیگران.
دیدگاه ها و تعاریف مختلفی در رابطه با کارآفرینی مطرح است اما تعریفی که اکثر صاحب نظران در مورد آن اتفاق نظر دارند به شرح زیر است:
کارافرینی عبارت از:فرایند خلق چیزی با ارزش و متفاوت ، از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی همراه با ریسک مالی، روانی و اجتماعی، همچنین دریافت پاداش های مالی و رضایت شخص از نتایج حاصله(هیسریچ).
احمدپور داریانی کارآفرین را شخصی می داند که دارای ایده و فکر جدید است که از طریق فرایند ایجاد کسب و کار،توام با بسج منابع و مخاطره مالی و اجتماعی ، محصول یا خدمت جدیدی به بازار عرضه می کند.
نکات با اهمیت در تعاریف کاآفرینی عبارتند از:
* کارآفرین کسب و کار جدید را راه اندازی می کند.
* راه اندازی کسب و کار با خلاقیت و نوآوری همراه است.
* فرد کارآفرین خطرمی کند و در راه رسیدن به هدفش ریسک های مختلفی می پذیرد.
* به طور کلی کارآفرینی فرایند خلق چیزی است ،خلق هر چیز ارزشمند و جدید.
* کارآفرینی فرآیندی است که مستلزم صرف زمان و تلاش کافی است.
* آنچه که به عنوان پاداش در فعالیت های کارآفرینانه وجود دارد، رسیدن به استقلال مالی ، کسب درآمد و همچنین رضایت خاطری است که فرد کارآفرین بعد از انجام کار کسب خواهد کرد.
پس می توان گفت کارآفرین به فرایند شناسایی فرصت های جدید و ایجاد کسب و کار و سازمانهای جدید و رشد یابنده برای بهره برداری از فرصت های شناسایی شده اطلاق می شود که نتیجه آن ،کالاها و خدمات جدیدی به جامعه عرضه می شود(احمدپور داریانی، عزیزی،1383).
- کارشناسان کارآفرینی را شکار فرصت ها بوسیله افراد بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار آنها،می دانند.
- کارآفرینی بعنوان یک تسریع کننده ،جرقه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد(ویلکن،1980).
- جفری تیمونز (1990) در خصوص کارآفرینی می نویسد “کارافرین خلق و ایجاد بینشی ارزشمند از هیچ است.
- کارآفرینی فرایند ایجاد و دستیابی به فرصت ها و دنبال کردن آنها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود است ،کارآفرینی شامل خلق و توزیع ارزش و منافع بین افراد ،گروه ها و سازمانها و جامعه می باشد.
- مک کله لند ،تعریف گسترده تری از کارآفرینی بیان می کند و فرایند کارآفرینی را فراتر از شغل و حرفه ، بلکه یک شیوه زندگی تعبیر می نماید، بطوری که خلاقیت و نوآوری، عشق به کار و تلاش مستمر، پویا ، مخاطره پذیری، آینده نگری ، ارزش آفرینی، آرمان گرایی، فرصت گراییع نیاز به پیشرفت و مثبت اندیشی، زیربنا و اساس زندگی کارآفررینانه می باشد، در این زندگی شکست به معنای پله ای برای بالارفتن و موقعیتی برای آموختن است.
در مجموع کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقضای جدید می شود(سیف الهی،1389).
جفری تیمونز از کالج بابسون بر این باور است که:
* کارآفرینی توانایی"خلق و ساختن یک چیز عملا از هیچ است.
* کارآفرینی بجای اینکه فقط نگاه کردن ،تحلیل کردن
و تشریح چیزی باشد ، شامل آغاز نمودن، انجام دادن ، دست یافتن و ساختن یک موسسه یا سازمان است.
* کارآفرینی مهارت پی بردن به یک فرصت در جایی است که دیگران آن را آشوب زده ،متناقض و مبهم می بینند.
* کارافرینی توانایی پایه گذاری یک تیم است که افراد بتوانند مهارت ها و استعدادهای دیگران را تکمیل نمایند.


موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 21 اردیبهشت 1400


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو