« پایان نامه بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهانپایان نامه بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان با تاکید بر تجربه برند »

دارد. با شناسایی و تعیین میزان تأثیر هریک از عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه کنندگان، می‎توان راهکار‎هایی را برای بهبود و تسهیل ارائه خدمات در دایره‎های صادراتی و وارداتی گمرک ارائه نمود. اهداف تحقیق اهداف این تحقیق، به شرح ذیل می باشد: ۱- رویه‎های موجود در امر صادرات و واردات. ۲- مراودات و تعاملات صورت گرفته مراجعه کنندگان با کارکنان گمرک. ۳- نتایج بدست آمده در اثر پیاده‎سازی سیاست‎های کنونی. بررسی رضایت مراجعه کنندگان از رویه‎های انجام کار در گمرک. ۴- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از قوانین رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. ۵- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از سیستم اطلاعاتی در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. ۶- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. ۷- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نحوه برخورد کارکنان. ۸- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مسئولیت‎پذیری مدیران در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. ۹- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نتیجه امور در گمرک. ۱۰- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از تخصص و کارآمدی کارکنان در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. ۱۱- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از میزان خسارت‎های وارده به آنها طی فرآیند رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی. چارچوب نظری تحقیق مدلی که در این تحقیق برای تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ارباب رجوع از خدمات بکار رفته، برگرفته از مدل زیتامل و تئوری برابری آدافر می‎باشد. ۱-۵-۱- مدل زیتامل در اواسط دهه ۱۹۸۰، زیتامل شروع به مطالعه شاخص‎های کیفیت خدمات و چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان کرده که مدلی را در رابطه با کیفیت خدمات براساس مصاحبه‎هایی که با ۱۲ گروه مشتریان هدف مختلف، انجام داده بود ارائه نموده است. در مدل زیتامل رضایت، متغیر وابسته‎ای است که مورد توجه قرار گرفته است. متغیری که تلاش می‎شود تغییرات آن توسط سه متغیر مستقل کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه تعبیر و تفسیر شود. بطور کلی این مدل تلاش می‎کند تا فعالیت‎های عمده سازمان که ادارک از کیفیت را تحت تأثیر قرار می‎دهد، نشان دهد که منظور از رویه، مراوده و نتیجه به ترتیب: فرآیند انجام کار، برخورد و تعاملات رفتاری بین ارباب رجوع و کارکنان و منظور از نتیجه نیز آنچه ارباب رجوع به خاطر آن به سازمان مراجعه می‎نماید، می‎باشد. [۱] . : O.C.W World Custom Organization تعداد صفحه :۱۵۸ قیمت :۳۷۵۰۰ تومان بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود. پشتیبانی سایت ASA.GOHARII@GMAIL.COM Previous Post Next Post Create a website and earn with Altervista - Disclaimer - Report Abu ادامه خواندن دیگر سایت ها : مزایای استراتژی توسعه صادرات


موضوعات: بدون موضوع
   یکشنبه 21 اردیبهشت 1399


فرم در حال بارگذاری ...

بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو