« پایان نامه:بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطهپایان نامه:بررسی علل و عوامل افت تحصیلی در دانش آموزان »

ها حالتهایی پیدا می کند که تا به حال احساس نکرده و این حالت است که فرد را به طرف اعتیاد می کشاند.
با توجه به مواردی که ذکر شده مصرف بیش از حد مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر است، به طوری که تقریباً تمام کشورهای جهان سعی دارند برنامه هایی برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به اجرا گذارند، ولی اغلب این برنامه ها کمتر مؤثر واقع می شود، چرا که سوداگران و سودجویان با صرف هزینه های گزاف، گاهی تا چند برابر بودجه دولتها برای طرح برنامه؛، بازار خود را رونق می بخشند. سوداگران مرگ از ناآگاهی و مشکلات گوناگون جوانان برای گسترش و رونق بازارهای خود سوء استفاده می کنند و به راه های مختلف قربانیان بیشتری را در دام مخوف خویش گرفتار می سازند.
 
بیان مسئله
مسائل زیادی است که باعث بروز اعتیاد می شود از جمله :

آیا عوامل اجتماعی همچون بیکاری در جامعه آزادی بیش از حد جوانان نقشی در بروز این پدیده دارد؟
آیا ناسازگاری با محیط زندگی اثری در بروز پدیده اعتیاد دارد یا نه؟
آیا عوامل عاطفی همچون کم توجهی در دوران کودکی و نوجوانی در درون خانواده و همسالان اثری در بروز پدیده اعتیاد دارد یا نه؟
آیا به همین سادگی که سیگار در اختیار جوانان قرار می گیرد می تواند اولین ماده ای باشد که زمینه گرایش آنها را به طرف اعتیاد فراهم سازد؟
آیا استفاده از مواد مخدر به عنوان وسیله ای برای رهایی از سختیهای زندگی اثری در معتاد شدن جوانان دارد؟
 
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که از عمر آن شاید بیش از 150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر و حتی خوگری و نیز استعمال تفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن نوزدهم به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسانها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
تحقیقات تاریخی و مردم شناختی نشان داده است که استفاده از مواد مخدر در گذشته صرفاً به بزرگسالان محدودبود و نوجوانان و جوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدر به طور پراکنده در مراسم اعتقادی و مذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی در شرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی که مرفین، هروئین و کوکائین به بازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیز مشاهده شد. در دهه 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندک بود که توجه اجتماعی را در مقایسه وسیع به خود جلب نمی کرد، اما در اوایل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان در میان جوانان و نوجوانان شایع شد و به صورت مسأله ای جهانی در آمد و ابعاد همه گیر آن به صورت یک موج از قاره ای به قاره دیگر گسترش یافت و در دنیای هیپیگری ماری جوانا[1] برای تفریح اشتراکی و گروهی شد و همراه با موسیقی و عشق به عنوان سه رکن اساسی فرهنگ هیپی ها متجلی گردید. [2]  مشکل این آفت ویرانگر در دهه مذکور به چند کشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می شد، اما اینک به یک معضل جهانی تبدیل شده و آثار تخریبی آن بیشتر متوجه کشورهای توسعه نیافته شده است که اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش احساس می شود.
 
اهداف پژوهشهدفهای اصلی

شناسایی علل اجتماعی که در اعتیاد به مواد مخدر مؤثر هستند.
شناسایی علل عاطفی که موج اعتیاد به مواد مخدر شده اند.
شناخت عوامل تحصیلی که منجر به اعتیاد شده اند.
هدفهای فرعی

تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی و اعتیاد به مواد مخدر
تعیین رابطه بین میزان تحصیلات و اعتیاد به مواد مخدر
تعیین رابطه بین سن جنسیت و اعتیاد به مواد مخدر
شناخت مواد مخدری که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
پرسش فرضیه های پژوهش :
پرسشهای پژوهش

آیا کنترل خانواده بر اعتیاد جوانان مؤثر است؟
آیا وضعیت اقتصادی در اعتیاد جوانان تأثیر گذار است؟
آیا مذهب در اعتیاد تأثیرگذار است؟
آیا میزان تحصیلات در اعتیاد به مواد مخدر مؤثر است؟
آیا پرخاشگری در کودکی بر اعتیاد در جوانی مؤثر است؟
 فرضیه های پژوهش

 

میزان تأثیر کنترل خانواده بر بروز اعتیاد
میزان تأثیر وضعیت اقتصادی بر بروز اعتیاد
میزان تأثیر مذهب بر بروز اعتیادمیزان تأثیر تحصیلات بر بروز اعتیاد
میزان تأثیر پرخاشگری بر بروز اعتیاد
 تعاریف نظری و عملیاتی

 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399


فرم در حال بارگذاری ...

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو