« دانلود پایان نامه:پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و امید به زندگی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشمرساله دکتری رشته فقه و فلسفه گرایش فلسفه تطبیقی: بررسی تطبیقی مبناگرایی برتراند راسل وعلّامه طباطبائی »

2 فصل دوم مروری بر کارهای پیشین.. 23
2‌.1‌ الگوریتم­های مسیریابی نامبتنی بر ساختار. 24
2‌.1‌.1‌ الگوریتم­های جغرافیایی.. 24
2‌.1‌.2‌ الگوریتم­های مبتنی بر هوش مصنوعی و تئوری مورچگان. 27
2‌.1‌.3‌ الگوریتم­های خوشه­بندی.. 30
2‌.2‌ الگوریتم­های مبتنی بر ساختار. 34
2‌.2‌.1‌ الگوریتم RPL.. 34
2‌.2‌.1‌.1‌ گراف مسیریابی جهت دار مبتنی بر مقصد (DODAG) 35
2‌.2‌.1‌.2‌ شناسه­های پروتکل… 36
2‌.2‌.1‌.3‌ تشکیل مسیر در گراف…. 37
2‌.2‌.1‌.4‌ معیارهای وزن دهی مسیر در پروتکل RPL.. 38
2‌.2‌.2‌ الگوریتم LB_RPL.. 40
2‌.2‌.3‌ الگوریتم UDCB.. 41
2‌.2‌.4‌ الگوریتم UDDR.. 42
2‌.2‌.4‌.1‌ فاز انتخاب والد.. 43
2‌.2‌.4‌.2‌ حرکت خودخواهانه. 44
2‌.2‌.4‌.3‌ بازی مشترک…. 44
2‌.2‌.4‌.4‌ فاز اتصال.. 45
3 فصل سوم مدل شبکه مورد بررسی و تعریف مسأله مسیریابی بهینه. 47
3‌.1‌ همبندی شبکه. 48
3‌.2‌ چگالی گره­ها 49
3‌.3‌ مدل لینک مخابراتی بی­سیم. 49
3‌.4‌ مکانیزم دسترسی به کانال مخابراتی.. 50
3‌.5‌ تعریف مسأله توزیع ترافیک بهینه. 51
4 فصل چهارم الگوریتم مسیریابی درختی با هدف مصرف انرژی متوازن. 52
4‌.1‌ فاز ایجاد درخت… 54
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید >4‌.2‌ بررسی اثر افزایش رنج مخابراتی.. 55
4‌.3‌ نحوه انتخاب والد ترجیحی.. 58
4‌.4‌ تحلیل پیچیدگی الگوریتم PBLD… 64
5 فصل پنجم چارچوب شبیهسازی و مقایسه نتایج عملکرد. 66
5‌.1‌ محیط شبیه­سازی.. 67
5‌.2‌ پارامترهای شبیه­سازی.. 68
5‌.3‌ سناریوهای شبیه­سازی.. 70
5‌.4‌ نتایج شبیه­سازی.. 70


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
جستجو