« دانلود پایان نامه ارشد:استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار می شوددانلود پایان نامه ارشد : استاد میرجلال­الدّین محدّث اُرمَوی و ادبیّات شیعی و عربی »

10-خلاصه تحقیق 8
فصل دوم:مفهوم شناسی سرقت
الف-مفهوم شناسی سرقت 10
1-تعریف حرز 10
1-1-تعریف حرز در لغت 10
2-1-تعریف حرز 10
2-مفهوم هتک 11
1-2-مفهوم هتک در لغت 11
2-2-مفهوم هتک در اصطلاح 11
3-تعریف سرقت 12
1-3-سرقت در لغت 1210-خلاصه تحقیق 8
فصل دوم:مفهوم شناسی سرقت
الف-مفهوم شناسی سرقت 10
1-تعریف حرز 10
1-1-تعریف حرز در لغت 10
2-1-تعریف حرز 10
2-مفهوم هتک 11
1-2-مفهوم هتک در لغت 11
2-2-مفهوم هتک در اصطلاح 11
3-تعریف سرقت 12
1-3-سرقت در لغت 12
2-3-سرقت در اصطلاح 12
4-مقایسه مفهوم سرقت با برخی از مفاهیم دیگر 13
1-4-استلاب یا اختطاف 13
1-1-4- استلاب یا اختطاف در لغت 13
2-1-4- استلاب یا اختطاف در اصطلاح 13
2-4-اختلاس 14
1-2-4-اختلاس در لغت 14
2-2-4-اختلاس در اصطلاح 17
3-4-طرار 18
1-3-4-طرار در لغت 18
2-3-4-طرار در اصطلاح 18
4-4- منبج و مرقد 18
1-4-4- منبج و مرقد در لغت 18
2-4-4- منبج و مرقد در اصطلاح 19
ب-پیشینه موضوع 19
1-تاریخچه جرم سرقت 19
2-سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران 20
1-2-قانون مجازات اسلامی ایران 20
ج-اقسام و مصادیق سرقت 24
1-سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه 24
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب 26
3-سرقت مقرون به پنج شرط مشدد 28
4-سرقت مسلحانه از منازل 29
د- مجازات سرقت و تشدید آن 31
1-مجازات سرقت تعزیری 31
2- شرکت در جرم سرقت 32
3- معاونت در جرم سرقت 33
4- تعدد جرم سرقت 34
نتیجه گیری 36
پیشنهاد ها 39
فهرست منابع 42

چکیده
یكی از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عدیده‌ای مواجه كرده بود زیرا كیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشكار را شامل نمی‌شدنتلایج تحقیق نشان می دهد قانون جدید مجازات اسلامی این اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان كرده است: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.ما در این تحقیق سعی کرده ایم تا به بررسی مجازات سرقت در قانون 1392 بپردازیم.روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی می باشد.

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون


فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
1-علت انتخاب موضوع
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش
2-3-سرقت در اصطلاح 12
4-مقایسه مفهوم سرقت با برخی از مفاهیم دیگر 13
1-4-استلاب یا اختطاف 13
1-1-4- استلاب یا اختطاف در لغت 13
2-1-4- استلاب یا اختطاف در اصطلاح 13
2-4-اختلاس 14
1-2-4-اختلاس در لغت 14
2-2-4-اختلاس در اصطلاح 17
3-4-طرار 18
1-3-4-طرار در لغت 18
2-3-4-طرار در اصطلاح 18
4-4- منبج و مرقد 18
1-4-4- منبج و مرقد در لغت 18
2-4-4- منبج و مرقد در اصطلاح 19
ب-پیشینه موضوع 19
1-تاریخچه جرم سرقت 19
2-سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران 20
1-2-قانون مجازات اسلامی ایران 20
ج-اقسام و مصادیق سرقت 24
1-سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه 24
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب 26
3-سرقت مقرون به پنج شرط مشدد 28
4-سرقت مسلحانه از منازل 29
د- مجازات سرقت و تشدید آن 31
1-مجازات سرقت تعزیری 31
2- شرکت در جرم سرقت 32
3- معاونت در جرم سرقت 33
4- تعدد جرم سرقت 34
نتیجه گیری 36
پیشنهاد ها 39
فهرست منابع 42

چکیده
یكی از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عدیده‌ای مواجه كرده بود زیرا كیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشكار را شامل نمی‌شدنتلایج تحقیق نشان می دهد قانون جدید مجازات اسلامی این اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات ا

 

<a href="http://fumi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-2/"><img class="alignnone wp-image-170859″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/ddsd_001-268x300-268x300.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="171″ height="191″ /></a>

 

سلامی در تعریف جرم سرقت بیان كرده است: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.ما در این تحقیق سعی کرده ایم تا به بررسی مجازات سرقت در قانون 1392 بپردازیم.روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی می باشد.

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون


فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
1-علت انتخاب موضوع
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

مهر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
جستجو