« دانلود پایان نامه ارشد:بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعهپایان نامه‌ كارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت آموزشی: بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان »

 

چکیده پایان‌نامه:
حضرت مهدی «عج» در تاریخ 15 شعبان سال 255 هجری به دنیا آمدند پدربزرگوارشان حضرت امام حسن عسکریj و مادر بزرگوارشان حضرت نرجس می‌باشند. با شهادت امام عسگریj دوره غیبت صغری آغاز گردید و تقریباً 69 سال به طول انجامید در طول غیبت صغری 4 وکیل و نائب خاص وظیفه ارتباط شیعیان با حضرت را عهده‌دار بودندبا مرگ چهارمین نائب خاص حضرت ولی عصر دوران غیبت کبری آغاز گردید و تاکنون ادامه دارد. برای ظهور حضرت علائمی در منابع شیعه معرفی گردیده است که شامل علائم حتمی و غیرحتمی می‌شودومنظوراز علایم حتمی این است که قابل تاویل ومشروط به شرطی نمی‌باشد وبا محقق شدن آنهابه فاصله کمی حضرت ظهور میکنند وعلایم غیر حتمی علایمی هستند که ممکن است در طی چندین سال اتفاق بیفتند. در منابع شیعی پنج علامت به عنوان علائم حتمی اشاره شده است که شامل: 1- خروج سفیانی 2- خسف در سرزمین بیداء 3- قتل نفس زکیه 4- ندای آسمانی 5- خروج یمانی میباشدبه غیر از این پنج علامت که در احادیث زیادی بعنوان علائم حتمی اشاره شده است به دگرگونی‌ها، انقلاب‌ها و حوادث خارق‌العاده‌ای اشاره شده است درکناراین علائم اوضاع آخرالزمان دراحادیث به صورت خیلی زیبایی ترسیم شده است که در فصل سوم به آنها اشاره گردیده است.درروایات نشانه‌هایی هم برای بعدازظهور حضرت اشاره شده است.

واژگان کلیدی: علائم، ظهور، مهدی، شیعه، غیبت

فهرست مطالب
مقدمه. 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 4

بیان مساله. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق مطروحه. 6

کیسانیه. 7

ناووسیه. 7

فرقه ى مغیریه. 8

سبائیه. 8

اسماعیلیه. 9

پیروان مشعشع. 9

صاحب‏الظهور. 9

سنوسى.. 10

مهدى سودانى.. 10

بابیه. 11

اهداف مشخص تحقیق.. 11

سؤالات اصلی.. 11

سؤالات فرعی.. 11

فرضیه‌های تحقیق.. 12

تعریف واژه‌ها 12

روش تحقیق.. 12

فصل دوم: آشنایی اجمالی با خورشید غائب… 14

گفتار اول: طلیعه نور. 15

مادر حضرت مهدیf. 17

ولیمه عمومی.. 17

مخفی بودن تولد حضرت… 18

آگاهی برخی از شیعیان از تولد امام. 19

اختلاف پس از رحلت امام حسن عسکریj.. 20

گفتار دوم: مسئله طول عمر حضرت… 22

مرز نهایی عمر متعارف… 22

نوح.. 22

عیسی بن مریم. 22

خضر. 24

اصحاب کهف…. 25

از منظر عقل.. 26

تجربه‌ی تاریخی.. 26

از نگاه علوم تجربی.. 27

تکمله. 29

در قلمرو قدرت الهی.. 30

گفتار سوم: غیبت… 31

معنای غیبت و چگونگی آن. 31

حفظ جان امام توسط خدا 33

آفتاب پشت ابر. 34

دلائل غیبت امام زمانf. 36

آزمایش مردم. 36

خالی نماندن زمین از حجت… 37

نداشتن یار و یاور و عدم آمادگی و استعداد مردم. 38

به گردن نداشتن بیعت… 39

غیبت صغری.. 39

دوره‌ی اختفا 39

شروع غیبت صغری.. 40

سازمان وکالت… 41

1-ابوعمر و عثمان بن سعید عمری.. 41

وفات عثمان بن سعید. 44

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری.. 45

3-ابوالقاسم حسین بن روح.. 45

4- ابوالحسن علی بن محمد سمری.. 47

آغاز غیبت کبری.. 47

فصل سوم: علائم و نشانه‌های قبل از ظهور. 50

گفتار اول: علائم حتمی.. 51

علائم ظهور. 51

الف) نشانه‌های حتمی.. 51

1-خروج سفیانی.. 52

الف) اسم و نسب و خلقیات شخصی.. 52

ب) دین وفرهنگ سفیانی.. 53

کینه سفیانی نسبت به اهل بیت و شیعیان. 54

ج – آغاز جنبش سفیانی.. 55

2- قتل نفس زکیه. 58

3 – خروج یمانی.. 59

4- فریاد و صیحه‌ی آسمانی.. 60

زمان شنیده شدن ندا 60

کیفیت این ندا 61

ندای دوم. 62

خوشحالی مؤمنان از ندای آسمانی.. 62

5- خسف در سرزمین بیداء 63

گفتار دوم: ناآرامی، جنگ، ویرانی.. 64

سید خراسانی.. 64

اصهب و ابقع. 66

عوف سلمی.. 67

مغربی و مصری.. 67

فتنه همگانی و فتنه سرزمین شام. 69

زمین لرزه‌ای در دمشق و اطراف آن. 72

جنگ جهانی در دوران ظهور. 73

گفتار سوم: علائم غیر حتمی.. 78

دنیاپرستی.. 78

رباخواری.. 78

خالی شدن زمین از صالحان. 79

ریاکاری و آراستن ظاهر. 79

وقوع فتنه‌های تاریک… 79

امر به منکر و نهی از معروف… 80

مشارکت در حرام، دوری از احکام مذهبی.. 80

اسلام وارونه می‌گردد. 81

شیوع دروغ. 81

ترویج فحشاء «زنا» 81

تسلط اشرار بر نیکان. 82

آشفتگی کانون مقدس خانواده 82

علنی شدن گناه 83

تکبر و خودپرستی.. 83

تکریم بخاطر ثروت… 83

ترویج غنا و موسیقی.. 83

شراب خواری.. 83

تکریم به خاطر ثروت و گدا 84

از بین رفتن حدود. 84

همسایه آزاری.. 84

لذت گرایی افراطی وغیرمشروع. 85

سیمای مردان و زنان در آخرالزمان. 85

اطاعت مردان از زنان. 85

هم‌جنس بازی.. 86

شبیه شدن مردان به زنان و بالعکس…. 86

معیشت و افتخار. 87

بذل مال در راه فساد و عدم بذل مال در راه خیر. 87

پوشیدن لباس‌های عریان. 88

رواج بیش از حد زنا در بین زنان. 88

محجوریت دین و قرآن. 89

دوری از عرش الهی.. 90

مشخص نبودن زمان ظهور. 91

فصل چهارم: علائم و نشانه‌های بعد ازظهور. 94

گفتار اول: احیای سنت محمدی.. 96

حکومت مستضعفان. 97

امام علیj.. 97

یک دین و یک آئین.. 98

حکم ثروت ها 99

حکم قطایع. 100

کمک برادران دینی به یک دیگر. 100

انتقام از بازماندگان قاتلان امام حسینj.. 100

کشتن دروغگویان. 101

اعدام زناکار و منع کننده از زکات… 101

قضاوت… 102

حکومت بر دل ها 103

گفتار دوم: مکان حکومت و کارگزاران حضرت مهدیf. 105

پایتخت حکومت… 105

کارگزاران دولت مهدی.. 106

مدت حکومت… 108

گفتار سوم: پیشرفت و توسعه. 111

رشد دانش و فرهنگ اسلامی.. 111

شکوفایی دانش و صنعت… 111

گسترش فرهنگ اسلامی.. 114

آموزش قرآن و معارف اسلامی.. 114

رشد معنویت و اخلاق.. 115

امنیت عمومی.. 118

شکوفایی اقتصاد و رفاه اجتماعی.. 119

تقسیم اموال و بخشش دارایی ها 119

ریشه کن شدن فقر از جامعه. 121

عمران و آبادانی.. 122

فراوانی باران. 123

فراوانی محصولات کشاورزی.. 125

گسترش دام پروری.. 127

خاتمه: شهادت یا رحلت امام. 127

چگونگی شهادت امام. 128

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 130

غیبت… 132

1- خروج سفیانی.. 133

2-قتل نفس زکیه. 134

3-خروج یمانی.. 134

4- فریاد و صیحه آسمانی.. 134

5- خسف در سرزمین بیداء. 134

فهرست منابع و مآخذ. 137

مقدمه
حضرت مهدی صاحب‌الزمانf، امام دوازدهم شیعیان در سال 260 هـ در سن 5 سالگی از دیده‌ها نهان گشتند و به غیب صغری رفتند از همان روز آغاز ولادت حضرت، به دلیل اختفای تولد ایشان بحث‌ها بر سر به دنیا آمدن یا نیامدن حضرت آغاز گردید بعد از شهادت امام حسن عسگری امامت حضرت آغاز گردید که شیعیان به چند دسته تقسیم گردیدند از آن روز تاکنون شبهات زیادی در خصوص تولد، امامت و غیبت ایشان در بین شیعه وجود دارد و گروه‌های زیادی از شیعه قائل به غیبت حضرت گشتند بحث در


موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

مهر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
جستجو